Zrozumienie typowych badań krwi i ich znaczenia

Jeśli masz operację – nawet drobną – lekarz może zlecić badania krwi. Interpretację wyników badań krwi najlepiej pozostawić lekarzowi, pomocne może być zrozumienie, czego oczekuje się od badania i co uważa się za „normalny” wynik.

W laboratorium można wykonać setki różnych badań krwi, ale najczęściej wykonuje się je rutynowo przed i po operacji; badania te są bardzo częste i nie powinny być powodem do niepokoju.

Usługodawca chce mieć pewność, że pacjent jest w jak najlepszym stanie zdrowia przed zabiegiem i zdiagnozować wszelkie schorzenia, które mogą powodować możliwe do uniknięcia powikłania. Badania krwi często wykonuje się również po zabiegu w celu wykrycia krwawienia i sprawdzenia, czy narządy funkcjonują dobrze po operacji. 1

Często badania te wykonuje się rutynowo, często w noc po operacji. Nie oznacza to jednak, że można się spodziewać, że coś jest nie tak, najczęściej te badania potwierdzają, że po zabiegu wszystko przebiega prawidłowo.

Pacjenci przebywający na OIOM-ie mogą spodziewać się częstszych badań krwi. 2  Jeśli jesteś podłączony do respiratora, możesz spodziewać się gazometrii krwi tętniczej codziennie lub nawet częściej.

Chemia 7

Test ten, znany również jako panel chemii krwi, panel chemii lub podstawowy panel metaboliczny, sprawdza poziom niezbędnych enzymów we krwi, a także sprawdza czynność nerek. 3 Ponadto za pomocą tego badania określa się poziom glukozy we krwi, co może wskazać, czy dana osoba potrzebuje dalszych badań w kierunku cukrzycy.

Obejmuje siedem testów:

 • Azot mocznikowy we krwi (BUN) 4
 • Glukoza w surowicy
 • Kreatynina
 • Dwutlenek węgla (CO2) 4
 • Chlorek surowicy
 • Sód w surowicy
 • Potas w surowicy 4

CBC

Pełna morfologia krwi (CBC) analizuje różne komórki tworzące pełną krew. CBC może poinformować lekarza, czy organizm wytwarza odpowiednią liczbę każdego rodzaju komórek, a także może odzwierciedlać oznaki aktualnej lub niedawnej infekcji, krwawienia lub problemów z krzepnięciem. 5

Po operacji lekarz może zlecić wykonanie tego badania w celu sprawdzenia, czy konieczna jest transfuzja krwi lub w celu oceny infekcji.

CBC obejmuje: 6

 • Liczba białych krwinek (WBC)
 • Liczba czerwonych krwinek (RBC)
 • Liczba płytek krwi (Plt)
 • Hemoglobina
 • Hematokryt

H&H jest podobny do CBC, ale sprawdza tylko poziom hemoglobiny i hematokrytu.

PT, PTT i INR

These tests, known collectively as a coagulation panel, looks at the ability for your blood to clot. Disordered clotting ability can cause problems in surgery, during which bleeding is often expected.7

If the result show impaired clotting ability, it may be necessary to delay surgery to prevent significant bleeding during the procedure. This test may also be used to monitor blood-thinning medications, such as Coumadin (warfarin).

Liver Enzymes

Liver function studies, also known as LFTs, are done to determine if the liver is functioning normally.8 Because the liver plays a role in removing anesthesia from the bloodstream and normal blood clotting, it’s essential to know if it’s functioning normally prior to the procedure. Elevated numbers can indicate liver damage or poor liver function.

An additional test, called a GGT, may be added to the liver panel.9 This test can indicate that there is damage to the liver or surrounding ducts but does not specify what type of damage is present.

A typical liver function study includes:8

 • Aspartate phosphatase (AST), also known as SGOT
 • Alanine aminotransferase (ALT), also known as SGPT
 • Alkaline phosphatase (ALP)
 • Total bilirubin
 • Direct bilirubin
 • Indirect bilirubin
 • Albumin

Arterial Blood Gas

An arterial blood gas, commonly called an ABG, looks at how the respiratory system is functioning and how much oxygen is in the blood.10 This test requires blood from an artery, which is fully oxygenated by the lungs and is typically drawn from the radial artery in the wrist.

Abnormal results may indicate that the blood is low in oxygen, that the patient is breathing too much or too little (on a ventilator during the surgical procedure), or that they need additional oxygen.

The ABG is typically performed at least once a day when the patient is on a ventilator for an extended period of time. The results are used to determine if any changes in ventilator settings are necessary.11

If the patient is in ICU, a special IV called an arterial line may be placed to make drawing arterial blood easier, particularly when it’s being done frequently.

A typical ABG includes:12

 • pH: The acid/base balance of arterial blood
 • PC02: How much carbon dioxide is in the blood
 • PO2: How much oxygen is being concentrated in the blood
 • HCO3: Bicarbonate levels may indicate kidney function issues
 • O2: How much oxygen is available for the tissues of the body to use

ABG interpretation is very challenging and is typically done by physicians or providers.

ABO Typing

Typowanie ABO to termin medyczny określający grupę krwi pacjenta. Odbywa się to przed operacją, więc w razie potrzeby krew można podać na sali operacyjnej. Większość  operacji nie wymaga transfuzji krwi , ale niektóre procedury, takie jak operacja bajpasów serca na pompie, rutynowo wymagają podawania krwi.

Możesz zostać poproszony o podpisanie zgody na podanie krwi przed operacją, nawet jeśli transfuzja nie jest rutynową częścią zabiegu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Kultura krwi i wrażliwość

Posiew krwi to proces, podczas którego niewielka próbka krwi zostaje pobrana do butelki ze sterylnym podłożem hodowlanym, które „żywi” bakterie. Próbkę utrzymuje się w cieple i po kilku dniach sprawdza się, czy bakterie rosną. Jeśli bakterie namnażają się, jest prawdopodobne, że te same bakterie rosną w Twojej krwi. 14

Jeśli bakterie się rozwiną, poddaje się je działaniu różnych antybiotyków, aby sprawdzić, który z nich jest najskuteczniejszy w leczeniu infekcji. Jest to naukowy sposób na wybranie najlepszego antybiotyku na infekcję bez podawania wielu antybiotyków i nadziei, że jeden będzie skuteczny.

Słowo od Verywella

Chociaż ogólne zrozumienie wyników badań laboratoryjnych i ich znaczenia jest pomocne, to lekarz jest ostatecznie odpowiedzialny za interpretację wyników i określenie, jak na nie zareagować.

Interpretowanie wyników badań laboratoryjnych to umiejętność doskonalona przez lata, więc nie musisz rozumieć każdego niuansu wyników. O wiele ważniejsze jest, abyś uważnie słuchał, gdy świadczeniodawca wyjaśnia swój plan i sposób, w jaki chciałby kontynuować Twoją opiekę.

14 Źródła

 1. Devereaux PJ, Biccard BM, Sigamani A i in. Związek pooperacyjnych poziomów troponin o wysokiej czułości z uszkodzeniem mięśnia sercowego i 30-dniową śmiertelnością wśród pacjentów poddawanych operacjom niekardiochirurgicznym . JAMA . 2017;317(16):1642-1651. doi:10.1001/jama.2017.4360
 2. Rachakonda KS, Parr M, Aneman A, Bhonagiri S, Micallef S. Racjonalna ocena patologii klinicznej na oddziale intensywnej terapii . Intensywna terapia anestezjologiczna . 2017;45(4):503-510. doi:10.1177/0310057X1704500415
 3. MedlinePlus. Podstawowy panel metaboliczny .
 4. Góra sinai. Podstawowy panel metaboliczny .
 5. Klinika w Cleveland. Pełna morfologia krwi .
 6. MedilinePlus. Pełna morfologia krwi (CBC) .
 7. Thiruvenkatarajan V, Pruett A, Adhikary SD. Badania krzepliwości w okresie okołooperacyjnym . Hindus J. Anaesth . 2014;58(5):565-72. doi:10.4103/0019-5049.144657
 8. MedlinePlus. Testy czynności wątroby .
 9. Badanie krwi gamma-glutamylotransferazy (GGT) . Narodowa Biblioteka Medycyny Stanów Zjednoczonych.
 10. Centrum Medyczne Uniwersytetu w Rochester. Gazometria krwi tętniczej (ABG) .
 11. Mohammed HN, Abdelatief DA. Łatwa analiza gazów krwi: konsekwencje dla pielęgniarstwa . Egipski dziennik chorób klatki piersiowej i gruźlicy . 2016;65(1):369-276. doi:10.1016/j.ejcdt.2015.11.009
 12. Tak, CYF, och, TC. Gazy krwi tętniczej . Postępowanie w sprawie Singapuru Healthcare . 2011;20(3). doi:10.1177/201010581102000313
 13. Pei Z, Szallasi A. Zapobieganie opóźnieniom chirurgicznym według rodzaju przed przyjęciem i badania przesiewowego u pacjentów z zaplanowanymi zabiegami chirurgicznymi: poprawiona skuteczność . Transfuzja krwi . 2015;13(2):310-2. doi:10.2450/2014.0172-14
 14. Centrum Medyczne Uniwersytetu w Rochester. Kultura krwi .

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *