Utrata czucia Znaczenie i przyczyny

Większość z nas uważa utratę czucia za drętwienie, ale jest to tylko utrata czucia dotyku. Czucie obejmuje zdolność postrzegania bodźców z otoczenia i może odnosić się do dowolnego z pięciu zmysłów – dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku. Utrata czucia może zatem obejmować również niezdolność do odczuwania smaku (ageusia), powonienia (anosmia), słyszenia (głuchota) lub widzenia (ślepota). Utrata jakiegokolwiek czucia jest niepokojąca i może wpływać na życie na wiele sposobów, zwłaszcza jeśli chodzi o słuch i wzrok. Zrozumienie, dlaczego może się pojawić, co może być przyczyną i niebezpieczeństwem z tym związanym, jest zatem ważne zarówno, aby mu zapobiegać, jak i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Co to jest utrata czucia?

Utrata czucia oznacza, że ​​jeden lub więcej zmysłów jest osłabionych. Może być częściowy lub całkowity. Na przykład tępe lub niewyraźne widzenie jest częściową utratą, podczas gdy ślepota jest całkowitą utratą zmysłu wzroku. Nasze zmysły dostarczają ważnych informacji o naszym otoczeniu, które pozwalają nam funkcjonować i unikać niebezpieczeństw. Chociaż często bierzemy nasze zmysły za pewnik, wymaga to dość złożonych procesów fizjologicznych, aby funkcjonowały optymalnie.

Utrata czucia jest zwykle objawem jakiejś choroby podstawowej. Choroby te mogą być ostre lub przewlekłeOstre stany mają zwykle nagły początek i zwykle trwają krócej. Choroby przewlekłe są długotrwałe lub nawet trwałe, a utrata czucia zwykle następuje stopniowo. Warunki te mogą być spowodowane urazem, infekcjami, chorobami autoimmunologicznymi, lekami, zaburzeniami metabolicznymi i niedoborami żywieniowymi.

Znaczenie utraty czucia

Każda utrata czucia zwykle oznacza problem z narządem czucia, nerwami przenoszącymi sygnały do ​​mózgu lub z ośrodkami mózgu odpowiedzialnymi za odczytywanie tych sygnałów. Te narządy czucia polegają na zakończeniach nerwowych zwanych receptorami, które przekształcają bodźce w sygnały elektryczne, które przechodzą przez nerwy do mózgu. Mogą być wspomagane przez inne struktury, na przykład całe oko odgrywa rolę w widzeniu, chociaż to pręciki i czopki w siatkówce przekształcają światło w sygnały elektryczne.

Podobnie receptory dotyku (ucisku), temperatury, bólu i swędzenia w skórze pozwalają nam odbierać bodźce powierzchniowe. Kubki smakowe na języku odpowiadają za zmysł smaku, receptory węchowe w jamie nosowej za zmysł węchu, a ślimak za zmysł słuchu. Receptory te nie działają w izolacji, ale raczej zgodnie z otaczającymi strukturami, w których się znajdują. Czasami zmysł nie jest utracony lub osłabiony, ale raczej działa nieprawidłowo, gdy bodziec lub nawet brak bodźca jest nieprawidłowo postrzegany.

Przyczyny utraty czucia

Uraz

Jedną z najczęstszych przyczyn utraty czucia są urazy receptorów, ośrodków nerwowych lub mózgowych. Można to zaobserwować w przypadku urazów, takich jak oparzenia, które niszczą receptory na powierzchni skóry, zerwany nerw podczas operacji lub uraz głowy. Istnieje wiele sposobów, w jakie mogą wystąpić urazy, od urazów fizycznych związanych z upadkami i napadami, po urazy chemiczne, jak w przypadku połknięcia niektórych toksyn lub urazów elektromagnetycznych, jak widać w przypadku narażenia na promieniowanie.

Infekcje

Inną stosunkowo częstą przyczyną ostrej utraty czucia są infekcje. Niektóre przykłady obejmują trąd wywołany przez Mycobacterium leprae i boreliozę wywołaną przez Borrelia burgdorferi, z których oba mogą objawiać się drętwieniem i jaglicą wywołaną przez Chlamydia trachomatic , która prowadzi do ślepoty. Infekcje te zwykle prowadzą do odpowiedniej utraty czucia poprzez uszkodzenie nerwu, który przenosi impulsy czucia.

Zapalenie

Zapytaj lekarza online już teraz!

Zapalenie narządu czucia, nerwów czuciowych lub ośrodków mózgowych może również prowadzić do utraty czucia. To zapalenie może być spowodowane urazem, infekcjami, chorobami autoimmunologicznymi, niedoborami żywieniowymi, chorobami metabolicznymi i lekami. W niektórych rzadkich przypadkach stan zapalny może wystąpić bez wyraźnego powodu. Zapalenie jest sposobem organizmu na ochronę przed uszkodzeniem tkanki, ale może zakłócić funkcjonowanie narządu, gdy stan zapalny jest obecny.

Autoimmunologiczny

W stanach autoimmunologicznych układ odpornościowy może atakować narząd czucia lub nerwy przewodzące impulsy czuciowe, prowadząc w ten sposób do stanu zapalnego, a nawet zniszczenia tych struktur. Na przykład w zapaleniu nerwu wzrokowego osłonka mielinowa wokół nerwów, takich jak nerw wzrokowy, jest niszczona przez układ odpornościowy. Czasami może to mieć wpływ na powiązane struktury, co może następnie wpływać na czucie. Podobnie jak w zespole Sjogrena zmniejszone wydzielanie śliny upośledza zmysł smaku.

Metaboliczny

Jednym z częściej występujących zaburzeń metabolicznych, które mogą wpływać na zmysły, jest cukrzyca. Podwyższony poziom glukozy we krwi obserwowany w cukrzycy powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych i nerwów. Z biegiem czasu wpływa to zarówno na narząd czucia, jak i nerwy. Jest to częściej obserwowane w długoterminowej i źle kontrolowanej cukrzycy. W neuropatii cukrzycowej zaburzone jest zwłaszcza czucie w kończynach. Zdolność odczuwania bólu, ciśnienia i temperatury jest poważnie ograniczona, zwłaszcza w nogach. Retinopatia cukrzycowa ostatecznie wpływa na wzrok.

Naczyniowy

Mózg, narządy czucia i nerwy wymagają odpowiedniego dopływu krwi do skutecznego funkcjonowania. Każda choroba, która wpływa na dopływ krwi, ostatecznie wpłynie na czucie. Udary są typowym przykładem stanu naczyniowego, który może prowadzić do utraty funkcji czuciowych, gdy obszar mózgu umiera z powodu niedostatecznego przepływu krwi. Na obwodzie niedrożna tętnica, podobnie jak w przypadku choroby tętnic obwodowych, może również prowadzić do utraty czucia, ponieważ tkanka nerwowa jest pozbawiona wystarczającej ilości tlenu i składników odżywczych z powodu niewystarczającego dopływu krwi.

Leki i substancje

Wiele różnych leków może wpływać na zmysły. Obejmuje to między innymi leki, takie jak niektóre antybiotyki, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne, leki stosowane w leczeniu chorób ginekologicznych i leki przeciwnadciśnieniowe (leki na nadciśnienie). Podobnie szereg substancji niefarmaceutycznych może powodować zmiany w odczuwaniu, w tym alkohol i nielegalne substancje. Toksyny, takie jak metanol, które mogą być spożyte przypadkowo lub celowo, mogą również wpływać na czucie.

Niedobory żywieniowe

Mikroelementy, takie jak witaminy i minerały, są niezbędne do zdrowego funkcjonowania wszystkich części ciała. Jeśli brakuje któregokolwiek z tych składników odżywczych, może wystąpić szereg warunków z wieloma objawami. Utrata czucia jest jednym z typowych objawów związanych z niedoborem wielu różnych mikroelementów, w tym:

  • Tiamina (witamina B1)
  • Niacyna (witamina B3)
  • Kwas pantotenowy (witamina B5)
  • Pirydoksyna (witamina B6)
  • Foliany (witamina B9)
  • Cyjanokobalamina (witamina B12)
  • Miedź

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *