Retrolisteza i chirurgia kręgosłupa

Retrolisteza to ruch do tyłu kręgu kręgosłupa w stosunku do kręgu znajdującego się pod nim. Historycznie rzecz biorąc, uważano, że retrolisteza nie ma znaczenia klinicznego. Jednak w miarę kontynuowania działań badawczych pojawiają się skojarzenia z bólem, zmniejszoną funkcjonalnością  , zmianami 

zwyrodnieniowymi kręgosłupa .

Na przykład badanie z 2003 roku opublikowane w The Spine Journal wykazało, że Afroamerykanki miały 2 do 3 razy więcej anterolistezy ( poślizg kręgów do przodu ) niż ich kaukaskie odpowiedniki. Anterolisteza nie wpłynęła negatywnie na funkcję pleców. To samo badanie wykazało również, że retrolisteza (przesunięcie kręgów do tyłu) była znacznie mniej powszechna w tej samej społeczności (4%), ale powodowała pogorszenie funkcjonowania pleców uczestników. 2

Badanie opublikowane w czasopiśmie Journal of the Korean Neurosurgical Society z marca 2015 r. zidentyfikowało retrolistezę jako kompensację, która przesuwa kręg do tyłu, gdy kręgosłup i miednica są przesunięte zbyt daleko do przodu w płaszczyźnie przód/tył. Naukowcy twierdzą, że niewielki stopień lordozy lędźwiowej i/lub mały kąt pochylenia miednicy mogą sprzyjać tworzeniu się retrolistezy. 3

Chirurgia kręgosłupa i retrolisteza

W badaniu z 2007 roku opublikowanym w Spine Journal  badacze ocenili 125 pacjentów, którzy przeszli dyskektomię L5-S1. Ich celem było poszukiwanie obecności retrolistezy. Odkryli, że prawie 1/4 pacjentów w badaniu miała poślizg do tyłu L5 w stosunku do S1.

Jeśli masz retrolistezę, wyniki te nie oznaczają automatycznie, że będziesz odczuwać większy ból niż ktoś, kto tego nie robi. Naukowcy odkryli, że przed dyskektomią objawy doświadczane w obu grupach (tzn. z retrolistezą i bez niej) były mniej więcej równe.

Naukowcy zbadali także zmiany w strukturach kręgosłupa towarzyszące retrolistezie. Ogólnie rzecz biorąc, odkryli, że obecność retrolistezy nie korelowała z częstszym występowaniem choroby zwyrodnieniowej krążka międzykręgowego ani zmian zwyrodnieniowych pierścienia kostnego w tylnej części kręgu. 4

Retrolisteza może wystąpić w wyniku operacji. Inne badanie opublikowane w Spine Journal  w 2013 roku wykazało, że 4 lata po dyskektomii ból spowodowany retrolistezą albo pojawił się po raz pierwszy, albo się nasilił. To samo dotyczyło funkcjonowania fizycznego.

Podobnie jak w badaniu Dartmouth, wyniki pacjentów z retrolistezą, którzy przeszli dyskektomię, były porównywalne z wynikami pacjentów bez niej. Tym razem jednak wyniki obejmowały czas operacji, ilość utraconej krwi, czas spędzony w szpitalu lub placówce ambulatoryjnej, powikłania, potrzebę dodatkowej operacji kręgosłupa i/lub nawracające przepukliny krążka międzykręgowego. 1

Jeszcze inne badanie (opublikowane w czasopiśmie  Journal of Neurosurgery: Spine z grudnia 2015 r.)  wykazało, że operacja może nie być odpowiednia u pacjentów, u których retrolisteza w wyprostze (wygięcie pleców) przekraczała 7,2%. Powodem było to, że retrolisteza w tych przypadkach zwiększała ryzyko pooperacyjnej przepukliny dysku lędźwiowego u pacjentów. (Omawiana operacja polegała na obustronnej częściowej laminektomii wraz z usunięciem tylnego więzadła podporowego.) 5

Kto otrzymuje retrolistezę?

Jaki więc pacjent otrzymuje retrolistezę? Wspomniane powyżej badanie z 2007 roku wykazało, że retrolisteza występowała regularnie u wszystkich typów pacjentów – niezależnie od tego, czy byli to pacjenci starzy, młodzi, mężczyźni, kobiety, palacze czy nie, wykształceni lub mniej wykształceni i niezależnie od rasy.

To powiedziawszy, osoby z retrolistezą częściej otrzymywały kompozycję pracowniczą. Wiek był czynnikiem wpływającym na osoby, u których wystąpiły zmiany w płytce końcowej kręgów i/lub choroba zwyrodnieniowa krążka międzykręgowego (zarówno z retrolistezą, jak i bez niej). Może to wynikać z tego, że na ogół takie zmiany są związane z wiekiem.

I wreszcie uczestnicy badania, u których wystąpiły zmiany w blaszce końcowej kręgów  , na ogół palili papierosy i nie posiadali ubezpieczenia. 4

5 Źródeł
  1. Kang KK, Shen MS, Zhao W, Lurie JD, Razi AE. Retrolisteza i przepuklina dysku lędźwiowego: pooperacyjna ocena funkcji pacjenta . Spine J. 2013;13(4):367-72. doi:10.1016/j.spinee.2012.10.017
  2. Vogt MT, Rubin DA, Palermo L i in. Listeza kręgosłupa lędźwiowego u starszych Afroamerykanek . Dziennik kręgosłupa . 2003;3(4):255-261. doi:10.1016/s1529-9430(03)00024-x
  3. Jeon I, Kim SW. Retrolisteza jako mechanizm kompensacyjny w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego . J Koreański Neurosurg Soc . 2015;57(3):178-84. doi:10.3340/jkns.2015.57.3.178
  4. Shen M, Razi A, Lurie JD, Hanscom B, Weinstein J. Retrolistheza i przepuklina dysku lędźwiowego: przedoperacyjna ocena funkcji pacjenta . Spine J. 2007;7(4):406-13. doi:10.1016/j.spinee.2006.08.011
  5. Takenaka S, Tateishi K, Hosono N, Mukai Y, Fuji T. Retrolisteza przedoperacyjna jako czynnik ryzyka przepukliny dysku lędźwiowego po dekompresji . J Neurochirurg kręgosłupa . 2016;24(4):592-601. doi:10.3171/2015.6.SPINE15288

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *