Pytania i odpowiedzi dotyczące dysestezji: rodzaje – somatyczne, trzewne, skórne, okluzyjne, objawy, przyczyny

Co to jest dysestezja?

Dysestezja oznacza nieprzyjemne lub nieprawidłowe odczucia. Słowo dysestezja pochodzi od dwóch słów dys i esthesia. „Dys” oznacza nieprzyjemne lub nienormalne, a „esthesia” oznacza w języku greckim doznania. Dysestezja to terminologia medyczna używana do opisania nieprzyjemnego uczucia dyskomfortu.

 

Jakie są różne rodzaje dysestezji?

Dysestezję lub nieprzyjemne doznania dzieli się na dysestezję somatyczną lub trzewną. Często obserwuje się dysestezję somatyczną na twarzy, ustach, ścianie klatki piersiowej i kończynach, obejmującą skórę, mięśnie i kości. Dyzestezję trzewną obserwuje się w okolicy brzucha lub klatki piersiowej.

Opisać dysestezję somatyczną i trzewną?

Dysestezję somatyczną opisano w następujący sposób:

 • Palący ból
 • Swędzący
 • Uczucie porażenia prądem

Dysestezję trzewną opisano następująco:

 • Nudny
 • Ściskanie
 • Ciągły ból.

Wymień choroby związane z objawami dysestezji

Objawy dysestezji obserwuje się w następujących chorobach:

 • Dysestezja skórna
 • Dysestezja okluzyjna 1
 • Neuropatia obwodowa 2 –
  1. Dysestezja cukrzycowa
  2. Dysestezja Guillaina-Barre’a 3
  3. Polineuropatia
  4. Chemoterapia
 • Stwardnienie rozsiane
 • Borelioza
 • Gangliozydoza
 • Odstawienie alkoholu
 • Uraz rdzenia kręgowego 4
 • Ból fantomowy

Co to jest dysestezja skórna?

Dyzestezja skórna powoduje nieprzyjemne uczucie na skórze. Pacjentka opisuje nieprzyjemne uczucie jako palący ból. Ból ma często charakter neuropatyczny. Pacjent odczuwa silny ból po lekkim dotyku lub dotyku tkaniny. Ból skórny może mieć charakter łagodny lub silny. Dyzestezja skóry głowy często wiąże się z mrowieniem i drętwieniem.

Co to jest dysestezja okluzyjna?

Ból rozprzestrzenia się na zęby i dziąsła. Pacjent odczuwa silny ból podczas jedzenia pokarmu lub połykania płynów. Ból ma charakter piekący i często pacjent uważa, że ​​ból może być spowodowany owrzodzeniem jamy ustnej. Badanie jamy ustnej nie wykazało owrzodzenia.

Jakie są objawy związane z dysestezją somatyczną?

Objawy związane z dysestezją to drętwienie, mrowienie, zmniejszona zdolność rozpoznawania ekstremalnych zmian temperatury i ostry, kłujący ból.

Co powoduje dysestezję u pacjentów cierpiących na neuropatię obwodową?

Nerw obwodowy dzieli się na nerw czuciowy i ruchowy. Nieprawidłowość nerwów czuciowych powoduje neuropatię obwodową. Nieprawidłowości obserwowane w nerwie obwodowym są następujące:

 • Zwyrodnienie aksonów
 • Demielinizacja segmentowa
 • Zwyrodnienie Wallera

Co to jest zwyrodnienie aksonalne?

Akson to nerw obwodowy pokryty osłonką mielinową. Zwyrodnienie aksonu lub osłonki mielinowej powoduje neuropatię obwodową i nieprawidłowe funkcjonowanie nerwu czuciowego, co powoduje objawy takie jak dysestezja somatyczna.

Co to jest demielinizacja segmentowa?

Demielinizacja segmentowa to degeneracja osłonki mielinowej. Akson i włókno nerwowe pozostają nienaruszone. Objawy są często postrzegane jako dysestezja trzewna.

Co to jest zwyrodnienie Wallera?

Nerw obwodowy i akson ulegają degeneracji w wyniku uszkodzenia nerwu lub oddzielenia nerwu od komórek nerwowych. Zwyrodnienie Wallera powoduje dysestezję somatyczną i trzewną.

Co powoduje dysestezję w stwardnieniu rozsianym?

Stwardnienie rozsiane jest chorobą zapalną atakującą nerwy w mózgu i rdzeniu kręgowym. Choroba powoduje strukturalne uszkodzenie osłony izolacyjnej nerwów. Objawy sugerują nieprawidłowości w funkcjonowaniu nerwu czuciowego i ruchowego.

Co powoduje gangliozydozę i dysestezję?

Gangliozydoza jest nieprawidłową chorobą spichrzania lipidów. Gangliozydy to lipidy, które odkładają się na obwodowych nerwach czuciowych, powodując objawy takie jak zaburzenia czucia.

Dlaczego po odstawieniu alkoholu obserwuje się dysestezję?

Regularne spożywanie alkoholu powoduje marskość wątroby, nieprawidłowy receptor kanału wapniowego i niedobór magnezu. Podczas odstawienia alkoholu niedobór magnezu wywołuje objawy czuciowe z powodu nieprawidłowości w receptorach NMDA i przekazywaniu impulsów czuciowych.

Czy dysestezja jest częstym zjawiskiem po urazie rdzenia kręgowego?

Uraz rdzenia kręgowego powoduje poważne uszkodzenie przewodu rdzeniowo-wzgórzowego. Droga rdzeniowo-rdzeniowy przenosi impulsy bólowe do mózgu. Uszkodzony przewód rdzeniowo-rdzeniowy generuje nieprawidłowe impulsy czuciowe, co powoduje dysestezję.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *