Oczekiwana długość życia w zdrowiu i sposób jej obliczania

HLE wskazuje lata dobrego samopoczucia, a nie całkowitą liczbę lat życia

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *