Masa lub guz zaotrzewnowy: rodzaje, objawy, objawy, badania – MRI, biopsja pod kontrolą CT

Co to jest przestrzeń zaotrzewnowa lub przestrzeń zaotrzewnowa?

Przestrzeń za otrzewną w jamie brzusznej nazywana jest przestrzenią zaotrzewnową lub przestrzenią zaotrzewnową. Narządy zaotrzewnowe są pokryte od przodu (z przodu) otrzewną, a od tyłu przez tylną (tylną) ścianę brzucha. Przestrzeń zaotrzewnowa dzieli się na górną i dolną przestrzeń zaotrzewnową. Narządy i wnętrzności są zamknięte w jednej z dwóch przestrzeni zaotrzewnowych lub w całej górnej i dolnej przestrzeni zaotrzewnowej, jak opisano poniżej:

A. Narządy górnej przestrzeni zaotrzewnowej

A. Układ moczowy

 • Nerka
 • Moczowód
 • Nadnercze

B. Układ trawienny

 • Dolny koniec przełyku
 • Dolny koniec dwunastnicy
 • Trzustka – głowa, szyja i ogon trzustki.

B. Narząd dolnej przestrzeni zaotrzewnowej

Układ moczowy-

 • Pęcherz moczowy.

C. Narządy i tkanki zajmują całą (górną i dolną) przestrzeń zaotrzewnową

A. Układ krążenia-

 • Aorta brzuszna i gałęzie.
 • Żyła główna dolna i gałęzie.
 • Naczynia nerek, krezki, trzustki i pęcherza moczowego.

B. Układ trawienny-

 • Rosnąca i zstępująca dwukropek

C. System nerwowy-

 • Nerw rdzeniowy i splot nerwowy
 • Nerwy współczulne

D. System limfatyczny

 • Węzły chłonne
 • Naczynia limfatyczne

mi. Tkanka tłuszczowa lub tkanka tłuszczowa

F. Mięśnie przykręgowe

G. Nerw rdzeniowy i splot nerwowy

Jakie są rodzaje masy lub guza zaotrzewnowego?

Choroby zaotrzewnowe i rodzaje guzów lub guzów zaotrzewnowych są następujące:

A. Krwiak zaotrzewnowy

 • Urazy powstałe w wyniku wypadku – Urazy dolnej części pleców po wypadku przy pracy lub wypadku samochodowym mogą powodować krwiak zaotrzewnowy.
 • Urazy spowodowane upadkiem. Inne przyczyny krwiaka zaotrzewnowego to urazy sportowe, upadek w domu lub krwawienie pooperacyjne.
 • Krwawienie pooperacyjne – krwawienie po operacji nerek, trzustki lub jelita grubego.

B. Ropień zaotrzewnowy

 • Uraz penetrujący – Zakażenie urazu penetrującego dolnej części pleców, takiego jak uraz nożem lub rana postrzałowa, powoduje powstanie ropnia i może rozprzestrzenić się na sąsiednią tkankę lub pozostać w torebce.
 • Ropień lędźwiowo-lędźwiowy może rozprzestrzenić się na dolną część pleców i staje się trudny do leczenia antybiotykami i może wymagać operacji.

C. Limfadenopatia zaotrzewnowa

 • Przerzuty i rozsiew limfatyczny raka wnętrzności zaotrzewnowych powodują powiększenie węzłów chłonnych w przestrzeni zaotrzewnowej.
 • Powiększone liczne węzły chłonne powodują ucisk na nerwy i narządy kanalikowe, co powoduje ból lub niedrożność struktur kanalikowych, takich jak moczowód, dwunastnica lub okrężnica.

D. Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej

a) Nowotwór mezenchymalny – najczęstszym nowotworem złośliwym mezenchymalnym obserwowanym w przestrzeni zaotrzewnowej jest tłuszczakomięsak i mięśniakomięsak gładkokomórkowy.

tłuszczakomięsak-

 • Tłuszczakomięsak to złośliwy nowotwór komórek tłuszczowych (tkanki tłuszczowej), znany jako atypowe adipocyty i lipoblasty.
 • Rak agresywny jest nowotworem dobrze zróżnicowanym i szybko daje przerzuty.
 • Najgorsze rokowanie ma tłuszczakomięsak.
 • Liposarcoma rozszerza się jako nieporęczny nowotwór.
 • Komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się w otaczającej tkance miękkiej jako przydatek guza.

Leomyosarcoma-

 • Mięsak gładkokomórkowy jest bardzo agresywnym nowotworem, takim jak tłuszczakomięsak.
 • Guzy dają przerzuty do otaczających tkanek i odległych narządów.
 • Guz powoduje wiele powikłań, takich jak krwawienie i uszkodzenia nerwów po nacieku naczyń i nerwów.

b) Włókniakomięsak-

 • Nowotwór złośliwy wywodzi się z włóknistej tkanki łącznej przestrzeni zaotrzewnowej.
 • Stopnie nowotworu lub złośliwości dzieli się na nowotwory o niskim, średnim i wysokim stopniu złośliwości.
 • Guz o średnim i wysokim stopniu złośliwości powoduje przerzuty przez naczynia krwionośne do odległych tkanek lub narządów.

c) Neurofibrosarcoma

 • Neurofibrosarcoma jest złośliwym nowotworem komórek nerwowych i często występuje u 1% wszystkich pacjentów z nowotworem komórek nerwowych.

d) Rak trzustki

 • Rak trzustki może rozwinąć się z głowy, trzonu lub ogona trzustki. Masa guza jest złośliwa i rozprzestrzenia się w przestrzeni zaotrzewnowej. Masa guza blokuje naczynia krwionośne i jelita, powodując objawy niedokrwienia i niedrożności jelit.

e) Guz nerki

 • Rak nerkowokomórkowy rozprzestrzenia się w przestrzeni zaotrzewnowej i często powoduje objawy ucisku na otaczające narządy wewnętrzne i naczynia krwionośne.
 • Niezwykle złośliwy, dający przerzuty do odległych tkanek miękkich i kości.

f) Rak dwunastnicy

 • Gruczolakorak dwunastnicy występuje rzadko w porównaniu z rakiem okrężnicy.
 • Sporadycznie rozpoznaje się także raka polipa, wywołującego najmniejsze zaotrzewnowe objawy nieprawidłowości.

g) Rak jelita grubego

 • Gruczolakorak okrężnicy wstępującej lub zstępującej powoduje niedrożność jelit i naciekanie przestrzeni zaotrzewnowej.
 • Masa guza powoduje niedrożność okrężnicy, otaczających ją naczyń krwionośnych i ucisk na nerw, co powoduje objawy niedrożności, niedokrwienia (braku dopływu krwi) i ucisku nerwu.

E) Łagodne nowotwory-

 • Łagodny guz jest pokryty torebką. Wzrost guza jest powolny, a większość objawów wiąże się z powikłaniami spowodowanymi uciskiem guza na otaczającą tkankę miękką. Ucisk i przemieszczenie wnętrzności powoduje objawy niedrożności narządów wewnętrznych, niedokrwienia i uszkodzeń nerwów.
 • Przykładami łagodnych guzów zaotrzewnowych są:
  1. Tłuszczaki
  2. Włókniaki
  3. Chłoniak
  4. Guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego
  5. Schwannoma – łagodny nowotwór osłonek nerwowych.
  6. Guz chromochłonny – łagodny nowotwór rdzenia adrenaliny.

Jakie są oznaki i objawy guza lub masy zaotrzewnowej?

Ogólne objawy masy zaotrzewnowej lub guza

 • Niedokrwistość
 • Zmęczenie
 • Słabość
 • Utrata apetytu
 • Utrata wagi
 • Ból zaotrzewnowy lub ból pleców
 • Złe wchłanianie

Specyficzne objawy i oznaki masy lub guza zaotrzewnowego

Ból-

 • Ból w boku – ból w boku jest spowodowany masą guza nerki.
 • Ból zaotrzewnowy – ropień zaotrzewnowy, krwiak, tłuszczakomięsak, mięśniakomięsak gładkokomórkowy i włókniakomięsak powodują ból zaotrzewnowy.
 • Ból brzucha – okołopępkowy ból brzucha jest spowodowany rakiem trzustki, rakiem dwunastnicy i rakiem okrężnicy.
 • Ból korzeniowy – Uszczypnięcie nerwu lędźwiowego lub splotu powoduje silny ból korzeniowy. Uszczypnięcie jest często spowodowane masą guza zaotrzewnowego lub krwiakiem.
 • Ból pleców – Silny ból pleców często następuje po ucisku krwiaka, ropnia lub masy nowotworowej na mięśniach, stawach międzywyrostkowych i kręgosłupie.

Niedrożność wnętrzności i narządów kanalikowych

 • Nudności i wymioty – spowodowane niedrożnością dwunastnicy oraz okrężnicy wstępującej i zstępującej
 • Tylko nudności – rak nerek i rak trzustki.
 • Ból kolkowy – powodowany przez raka nerki, moczowodu, okrężnicy i dwunastnicy.
 • Zaparcie – spowodowane rakiem okrężnicy i dwunastnicy.
 • Zatrzymanie moczu – spowodowane rakiem moczowodu i pęcherza moczowego

Ucisk aorty

 • Nadciśnienie – Ucisk aorty brzusznej powoduje nadciśnienie, które często nie reaguje na leki przeciwnadciśnieniowe. Objawy nadciśnienia są następujące:
  • Dzwonienie w uchu
  • Rozmycie wzroku
  • Ból głowy
  • Mdłości
  • Zawroty głowy
  • Sporadyczne zamieszanie.
 • Niewydolność nerek – Niewystarczający dopływ krwi do nerek powoduje zwiększone wydzielanie angiotensyny, co prowadzi do nadciśnienia i niewydolności nerek.
 • Niedokrwienie krezki – ucisk aorty lub bezpośrednia niedrożność krezkowych naczyń krwionośnych zmniejsza dopływ krwi do krezki. Zmniejszony przepływ krwi przez tętnicę krezkową powoduje zmiany niedokrwienne jelit i następujące objawy:
  • Nudności i wymioty
  • Biegunka
  • Przyspieszone tętno
  • Krew w odbytnicy
  • Zaparcie
 • Chromanie przestankowe – chromanie przestankowe jest spowodowane zmniejszonym przepływem krwi do kończyn dolnych. Obserwuje się następujące objawy:
  • Skurcze mięśni
  • Ból mięśni nóg
  • Słabość i niezdolność do wspinania się

Ucisk żyły głównej

 • Ucisk żyły głównej dolnej powoduje mniejszy powrót krwi do serca i większe zatrzymywanie krwi w tkankach obwodowych.
 • Objawy są następujące:
  • Obrzęk stóp
  • Intensywny ból po prawej stronie
  • Drżenie mięśni
  • Niskie ciśnienie krwi

Uszkodzenia nerwów

 • Uszkodzenia nerwów powstają na skutek podrażnienia i ucisku nerwu rdzeniowego oraz splotu nerwowego.
 • Objawy są następujące:
  • Mrowienie i drętwienie nóg
  • Słabość nóg

Krwiomocz

 • Krwiomocz jest chorobą nowotworową nerek, pęcherza moczowego i moczowodu.

Zatrzymanie moczu

 • Ropień zaotrzewnowy powoduje objawy ucisku na moczowód, okrężnicę i pęcherz moczowy, co powoduje niedrożność przepływu i zastoju moczu.

Jakie badania należy wykonać w celu rozpoznania masy lub guza przestrzeni zaotrzewnowej?

 • Skan CT — zapewnia lepszy obraz niż zwykłe zdjęcie rentgenowskie i zrozumienie masy guza.
 • Tomografia komputerowa po pielografii wstecznej dostarcza informacji o pęcherzu, moczowodzie i nerce.
 • Tomografia komputerowa po przełykaniu baru dostarcza informacji o wewnętrznych powikłaniach dwunastnicy, jelit i okrężnicy spowodowanych masą nowotworu.
 • Rezonans magnetyczny (MRI) w celu wykrycia masy lub guza przestrzeni zaotrzewnowej
  • Dostarcza informacji o strukturach naczyniowych w pobliżu guza
  • Masa guza torbielowatego
  • Nekrotyczna masa guza
  • Wzmocnienie ucisku guza na otaczającą tkankę miękką.
 • Biopsja pod kontrolą CT – badanie umożliwia rozpoznanie rodzaju nowotworu, a także tego, czy guz jest złośliwy, czy łagodny.
 • Badanie naczyniowe – badania naczyniowe przeprowadza się w celu oceny blokady tętnic i żył spowodowanej zewnętrzną masą guza. Najczęstsze badania są następujące:
  • Aortografia
  • Wenografia
  • Limfangiografia
 • USG – USG pomaga zdiagnozować uwidocznioną masę nowotworu przestrzeni zaotrzewnowej i ocenić uszkodzenia zewnętrzne narządów przestrzeni zaotrzewnowej, takich jak trzustka, nerka, moczowod i pęcherz.

Przeczytaj także:

 • Nadciśnienie złośliwe: przyczyny, objawy, leczenie, powikłania, czynniki ryzyka, diagnoza
 • Pierwotne nadciśnienie płucne: kto jest zagrożony, czy jest to poważna choroba, objawy, diagnostyka, leczenie
 • Tętnicze nadciśnienie płucne: przyczyny, kto jest zagrożony, czy jest to poważny stan, objawy, leczenie
 • Nadciśnieniowa choroba serca – przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *