Krwotok śródmózgowy: przyczyny, objawy, badania, leczenie – leki

Krwotok śródmózgowy to poważny stan chorobowy, w którym dochodzi do pęknięcia jednego lub większej liczby naczyń krwionośnych w mózgu, powodując krwawienie w mózgu. W tym stanie należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Najczęstszą przyczyną tego stanu jest urazowe uszkodzenie mózgu.

Przyczyny krwotoku śródmózgowego

 • Urazowe urazy głowy, takie jak występujące w wyniku upadków, wypadków drogowych i uprawiania sportu.
 • Wysokie ciśnienie krwi.
 • Nieprawidłowości w naczyniach krwionośnych, takie jak tętniak lub malformacja naczyniowa.
 • Złogi białek w ścianach naczyń krwionośnych.
 • Zaburzenia krwi/krwawienia, takie jak rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, obniżony poziom płytek krwi, hemofilia, białaczka lub anemia sierpowatokrwinkowa.
 • Choroba wątroby.
 • Stosowanie leków rozrzedzających krew, takich jak warfaryna lub aspiryna.
 • Guzy mózgu lub mózgowa angiopatia amyloidowa.

Objawy krwotoku śródmózgowego

 • Intensywny ból głowy.
 • Nieprawidłowe poczucie smaku.
 • Zmiany w wizji.
 • Mdłości.
 • Zawroty głowy.
 • Zmiana poziomu świadomości, taka jak splątanie, uczucie senności, ospałość itp.
 • Utrata koordynacji i równowagi.
 • Objawy zagrażające życiu to trudności w oddychaniu, trudności w mówieniu lub rozumieniu mowy, połykaniu, czytaniu lub pisaniu, utrata przytomności, drętwienie lub osłabienie kończyn po jednej stronie oraz drgawki.

Badania w kierunku krwotoku śródmózgowego

 • Tomografia komputerowa głowy.
 • MRI głowy lub MRA.
 • Angiografia mózgowa lub spiralna angiografia CT głowy.
 • Pełna morfologia krwi (CBC).
 • Czas krwawienia.
 • Testy czynności nerek.
 • Testy czynności wątroby.
 • Czas protrombinowy (PT) lub czas częściowej tromboplastyny ​​(PTT).
 • Liczba płytek krwi.

Leczenie krwotoku śródmózgowego

 • Należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Opóźnienie opieki medycznej może okazać się stanem zagrażającym życiu.
 • Leczenie zależy od przyczyny, lokalizacji i ilości krwawienia.
 • Celem leczenia jest zatamowanie krwawienia i zmniejszenie wzrostu ciśnienia w czaszce.
 • W celu opanowania napadów można podać leki takie jak leki przeciwdrgawkowe, kortykosteroidy lub leki moczopędne pomagają zmniejszyć obrzęk, a środki przeciwbólowe łagodzą ból.
 • W przypadku krwawienia do móżdżku konieczna jest operacja. Operację przeprowadza się również w celu naprawy lub usunięcia struktur powodujących krwawienie, np. malformacji tętniczo-żylnej lub tętniaka mózgu.
 • Po operacji pacjent jest pod ścisłą obserwacją przez kilka tygodni.
 • Wykonuje się dodatkowe badania, aby upewnić się, że krwawienie ustało i sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia mózgu.
 • Pacjent wymaga długotrwałego przyjmowania leków i regularnych badań kontrolnych po wypisaniu ze szpitala.
 • Powikłania krwotoku śródmózgowego obejmują trwałą utratę jakiejkolwiek funkcji mózgu, udar krwotoczny i skutki uboczne leków stosowanych w leczeniu tego schorzenia.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *