Jaki jest okres rekonwalescencji w przypadku zespołu Lyncha?

Zespół Lyncha, wcześniej znany jako dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC), to rodzaj zaburzenia genetycznego. Jest to spowodowane mutacją określonych typów genów. Zespół ten naraża osobę na większe ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory, zwłaszcza raka jelita grubego, i to na bardzo wczesnym etapie życia, na które w przeciwnym razie rozwinęłaby się pozostała populacja w późniejszych latach. Ponadto osoba cierpiąca na ten zespół jest bardziej narażona na ryzyko zachorowania na raka macicy, jajników, żołądka, nerek itp. i to we wczesnym wieku w porównaniu do innych osób.

Jaki jest okres rekonwalescencji w przypadku zespołu Lyncha?

Zespół Lyncha nie jest grupą objawów ani chorób. Nie jest to choroba jako taka. W związku z tym nie można oszacować okresu rekonwalescencji w przypadku zespołu Lyncha lub HNPCC jako takiego, ale należy go obliczyć na podstawie nowotworu lub nowotworów, które dziedziczy się po tej chorobie. Decydującym czynnikiem przy ustalaniu okresu rekonwalescencji będzie również zastosowana metoda leczenia.

Zespół Lyncha jest chorobą dziedziczną autosomalnie dominującą. Oznacza to, że dana osoba dziedziczy ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, a także inne nowotwory. Osoba może przekazać spadek swoim dzieciom z prawdopodobieństwem 50%. Zespół Lyncha jest obecnie powiązany z pięcioma typami genów. Jednakże mogą być powiązane także bardziej nieznane geny, które nie zostały jeszcze odkryte.

Niektóre geny w naszym organizmie są odpowiedzialne za rozpoznawanie i naprawianie wszelkich drobnych błędów, które mogły wystąpić podczas replikacji DNA. Te małe błędy są zwykle rozwiązywane przez te geny. Jeśli jednak geny te ulegną mutacji i zapadną na chorobę, nie będą w stanie skutecznie naprawić błędów. Dlatego drobne błędy piętrzą się i powodują coraz więcej uszkodzeń genetycznych. Prowadzi to do rozwoju chorych komórek, które stają się nowotworowe. Zespół Lyncha może w początkowej fazie wystąpienia nie dawać żadnych objawów. Faktem jest, że najczęściej zespół Lyncha diagnozowany jest w znacznie zaawansowanym stadium. Dlatego też, jeśli istnieje podejrzenie, że może cierpieć na zespół Lyncha, należy poddawać się regularnym badaniom przesiewowym i badaniom krwi, aby jak najwcześniej wykryć oznaki choroby nowotworowej. W razie potrzeby zalecana będzie także kolonoskopia.

Leczenie zespołu Lyncha

Opcja leczenia zespołu Lyncha zwykle obejmuje operację. W zależności od stopnia rozprzestrzenienia się nowotworu i kilku innych czynników może zaistnieć konieczność usunięcia części okrężnicy lub całej okrężnicy. Powrót do zdrowia po operacji zwykle zależy od rodzaju wykonywanej operacji. Jeśli część zostanie usunięta, pozostała okrężnica zostanie zszyta; a stolec może następnie przejść przez niego tak jak wcześniej. Jeżeli usunięto całą okrężnicę, wówczas tworzona jest stomia – otwór w jamie brzusznej, przez który wydalane są odchody i zbierane w dołączonym worku – w celu usuwania odchodów. Rekonwalescencja trwa zwykle od 4 dni do tygodnia. Przez kilka tygodni należy przestrzegać diety zgodnie z zaleceniem lekarza, aby wszystko szybko wróciło do normy.

Inne pobliskie części, na które nowotwór może wpływać, można również usunąć w ramach profilaktyki.

Zespół Lyncha, znany również jako dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością, jest chorobą autosomalną dominującą. Zwiększa znacznie skłonność do dziedziczenia raka jelita grubego lub innego nowotworu u osoby dotkniętej tą chorobą. Istnieje również prawdopodobieństwo, że osoba dotknięta chorobą przekaże zmutowane geny swoim dzieciom z prawdopodobieństwem 50%. Dlatego też, jeśli w rodzinie ktoś cierpi na tę przypadłość, należy natychmiast zgłosić to lekarzowi.

Okres rekonwalescencji w przypadku zespołu Lyncha (HNPCC) będzie się różnić w zależności od stadium choroby i zastosowanego leczenia. Wczesne podjęcie działań pozwala na osiągnięcie całkowitej remisji choroby.

Przeczytaj także:

  • Zespół Lyncha: przyczyny, objawy, leczenie, diagnoza, epidemiologia, patofzjologia

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *