Jaki jest najczęstszy rodzaj śródmiąższowej choroby płuc?

Jaki jest najczęstszy rodzaj śródmiąższowej choroby płuc?

Idiopatyczne zwłóknienie płuc jest najczęstszym typem śródmiąższowej choroby płuc. Jest to wyniszczająca i przewlekła choroba charakteryzująca się postępującym pogorszeniem czynności płuc, co utrudnia oddychanie. Termin „zwłóknienie płuc” odnosi się do gojenia się tkanki płucnej, co powoduje postępujące pogorszenie czynności płuc, a w konsekwencji pogarszającą się z czasem niewydolność oddechową.

Rozsiane śródmiąższowe choroby płuc (DILD) to około 150 podobnych jednostek chorobowych, w których zaledwie w jednej trzeciej przypadków choroba ta jest czynnikiem sprawczym.

Idiopatyczne śródmiąższowe zapalenie płuc

Stanowią grupę chorób o nieznanej etiologii i specyficznych cechach.

Idiopatyczne zwłóknienie płuc

Jest to rodzaj DILD z objawami histologicznymi zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc (UIP). Idiopatyczne zwłóknienie płuc jest najczęstszą chorobą DILD. Jej etiologia nie jest znana.

Występuje zwykle po 50. roku życia i ma podstępny początek, w postaci postępującej duszności i suchego kaszlu .

Nieswoiste śródmiąższowe zapalenie płuc (NSIP)

Kilka lat temu zaczęto obserwować, że niektóre biopsje pacjentów z rozlaną śródmiąższową chorobą płuc nie pasowały do ​​żadnego dobrze określonego wzoru histologicznego klasycznego śródmiąższowego zapalenia płuc, zwanego nieswoistym śródmiąższowym zapaleniem płuc (NSIP).

Kryptogenne zorganizowane zapalenie płuc (COP)

Stanowi aktywny proces włóknienia, który atakuje głównie dystalne oskrzeliki, przewody pęcherzykowe i pęcherzyki okołooskrzelowe, klasycznie znany jako zarostowe zapalenie oskrzelików organizujące zapalenie płuc (BOOP). Choroba ma podostry początek, z postępującym kaszlem i dusznością, często z objawami ogólnoustrojowymi, takimi jak gorączka, osłabienie i utrata masy ciała. W niektórych przypadkach początek może być ostry i objawiać się ciężką niewydolnością oddechową. BOOP może być spowodowany wieloma przyczynami i może dotyczyć różnych jednostek chorobowych, takich jak nadwrażliwe zapalenie płuc, nieswoiste śródmiąższowe zapalenie płuc, eozynofilowe zapalenie płuc lub histiocytoza z komórek Langerhansa.

Do postawienia diagnozy wymagane jest powiązanie wcześniej opisanych danych kliniczno-radiologicznych z histopatologicznym wykazaniem zorganizowanego zapalenia płuc w próbce z biopsji płuc.

Prognozy są dobre. Do przypadków o największym ryzyku zaliczają się przypadki wtórne do chorób immunologicznych, kolagenu, leków i czynników środowiskowych. W leczeniu podaje się glukokortykoidy w dawkach podobnych do stosowanych w NSIP.

Ostre śródmiąższowe zapalenie płuc (AIP)

AIP jest chorobą szybko postępującą, charakteryzującą się obecnością rozlanego uszkodzenia pęcherzyków płucnych (DAD) w miąższu płuc. Początek objawów jest podstępny, czasami jako zespół grypopodobny, który może rozwinąć się w ciężką niewydolność oddechową wymagającą wentylacji mechanicznej.

Zapalenie oskrzelików oddechowych – śródmiąższowa choroba płuc (RB-ILD)

Jest to bezpośrednio związane z tytoniem, występuje u palaczy wypalających powyżej 30 paczek rocznie. Jest to zmiana histopatologiczna występująca u pacjentów palących, charakteryzująca się obecnością makrofagów obciążonych drobnym pigmentem wewnątrz oskrzelików oddechowych. Rzadko ma charakter objawowy i zwykle wiąże się z dysfunkcją małych dróg oddechowych. Jednak w rzadkich przypadkach występuje w postaci choroby śródmiąższowej z wyraźną symptomatologią płucną oraz nieprawidłowościami w badaniach czynnościowych układu oddechowego i radiologicznego. To wtedy mówimy o RB-ILD.

Złuszczające śródmiąższowe zapalenie płuc (DIP)

Nazwa wywodzi się z przekonania, że ​​podstawową cechą tego typu urazów jest „złuszczanie” komórek nabłonkowych. Jednak teraz wiadomo, że tak naprawdę są to agregaty makrofagów wewnątrzpęcherzykowych. Uważa się ją za zaawansowaną fazę RB-ILD ze względu na jej związek z tytoniem i podobieństwo wyników anatomicznych.

Limfocytarne śródmiąższowe zapalenie płuc (NIL)

Charakteryzuje się obecnością śródmiąższowych nacieków limfocytowych w miąższu płuc.

Wielu autorów woli klasyfikować NIL w opisie chorób limfoproliferacyjnych płuc. Dzieje się tak dlatego, że w wielu przypadkach opisano ewolucję w kierunku chłoniaków, a NIL zaczęto wówczas uważać za obraz kliniczny przednowotworowy.

W rzeczywistości wiele przypadków opisanych jako NIL było prawdopodobnie chłoniakami nieziarniczymi o niskim stopniu złośliwości i fenotypie B od chwili ich powstania.

Dlatego też trudno jest rozróżnić NIL od chłoniaka, stosując jedynie rutynowe techniki. Może mieć podostry początek z kaszlem, postępującą dusznością (trudności w oddychaniu) i objawami ogólnoustrojowymi (bóle stawów, które oznaczają ból stawów, gorączkę, utratę wagi).

Przeczytaj także:

  • Śródmiąższowa choroba płuc: przyczyny, objawy, leczenie, diagnoza, długość życia, rokowanie
  • Jakie są zmiany stylu życia w przypadku śródmiąższowej choroby płuc?
  • Czy można leczyć śródmiąższową chorobę płuc?
  • Jak długo można żyć ze śródmiąższową chorobą płuc?
  • Czy śródmiąższowa choroba płuc to rak?
  • Czy śródmiąższowa choroba płuc to to samo co POChP?
  • Jakie są rodzaje śródmiąższowej choroby płuc?

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *