Jak rozpoznać problem z nerwami

Ciało ludzkie składa się z wielu różnych narządów i struktur, które współpracują ze sobą, aby utrzymać życie. Kiedy pojawia się objaw, nie zawsze jest możliwe zidentyfikowanie dokładnego narządu lub struktury, w której występuje problem. Czy pochodzi ze skóry, mięśni, kości, naczyń krwionośnych lub nerwów? Problem nerwowy wpływa na wiele różnych procesów i czynności w ciele. Czasami problem leży w nerwie, ale może również leżeć w narządach między nerwami.

Problemy z nerwami mogą być zatem bardzo złożone i najlepiej ocenia je neurolog. Ważne jest, aby mieć podstawową wiedzę na temat nerwów, aby zrozumieć, w jaki sposób objawia się problem z nerwami. Nerwy są zasadniczo liniami komunikacyjnymi w ciele. Przenosi sygnały w postaci impulsów elektrycznych z jednej części ciała do drugiej. Posłańcy chemiczni przewodzą sygnały między nerwami oraz między nerwami a narządami końcowymi, które kontrolują lub przekazują informacje zwrotne.

Oznaki problemów z nerwami

Podstawową jednostką nerwu jest neuron lub komórka nerwowa. Zasadniczo istnieją dwa rodzaje nerwów – ruchowe i czuciowe.

  • Nerwy ruchowe przenoszą impulsy zwykle z mózgu do mięśni i kontrolują skurcze i rozkurcze mięśni.
  • Nerwy czuciowe przenoszą sygnały z jednej części ciała do drugiej, dostarczając w ten sposób informacje do mózgu.
  • Nerwy mieszane mają kombinację włókien nerwowych ruchowych i czuciowych.

Problemy z nerwami wpłyną na jego funkcję lub spowodują niepotrzebne działania lub odczucia. Skąd więc wiesz, czy masz problem z nerwami? Jeśli odpowiesz twierdząco na co najmniej jedno z tych pytań, możesz faktycznie mieć problem z nerwami. Pamiętaj jednak, że może to być również problem z narządem wykrywającym i wywołującym impuls nerwowy, narządem odbierającym impuls nerwowy lub narządem przetwarzającym te impulsy nerwowe (zwykle jest to mózg).

  • Czy odczuwasz ból, pieczenie lub mrowienie, szczególnie jeśli rozciąga się na odległość?
  • Czy zauważyłeś częściową lub całkowitą utratę czucia w dotyku, wzroku, słuchu, smaku lub węchu?
  • Czy cierpisz na osłabienie mięśni, silne skurcze, drżenie lub skurcze?
  • Czy w ogóle nie możesz poruszać częścią ciała (paraliż)?
  • Czy kurczy się mięsień lub grupa mięśni?
  • Czy miałeś trudności z koordynacją ruchu lub czynności?
  • Nie potrafisz zapamiętywać codziennych informacji, podejmować decyzji, logicznie rozwiązywać problemów?

Ból I Mrowienie

Ból i mrowienie to dwa odczucia, które mogą pojawić się w przypadku problemu z nerwami. Ból nie jest nienormalnym odczuciem – jest to sposób, w jaki organizm sygnalizuje uszkodzenie tkanki. Jest to nieprzyjemne, ale ma cel – skłonić człowieka do takiej reakcji, aby usunąć źródło uszkodzenia tkanki. W przypadku niektórych chorób może to być niemożliwe. Ból jest konsekwencją stanu zapalnego, który nie jest pod dobrowolną kontrolą osoby. Ale nawet w tym przypadku ból sygnalizuje uszkodzenie tkanki i mówi, że nie wszystko jest w porządku. W przypadku problemu z nerwami ból może występować pomimo braku uszkodzenia tkanki.

Zamiast tego ból jest wynikiem uszkodzenia, dysfunkcji lub choroby nerwu i nieprawidłowego przekazywania sygnałów bólowych wzdłuż jego przebiegu. Często ból nie jest izolowany do określonej lokalizacji z problemem nerwowym. Zamiast tego ból może być odczuwany wzdłuż przebiegu nerwu. Podobnie mogą istnieć inne odczucia, które normalnie służą celowi, ale w przypadku problemów z nerwami pojawiają się one przedwcześnie lub niepotrzebnie. Uczucie kłucia, pieczenia i mrowienia może być odczuwane albo w miejscu, w którym występuje problem z nerwem, albo często wzdłuż nerwu.

Utrata czucia

Kiedy nerwy czuciowe są poważnie lub całkowicie upośledzone, może to mieć wpływ na czucie, tak jak w przypadku przerwanego nerwu . W przypadku zmysłu dotyku utrata czucia nazywana jest drętwieniem. W przypadku wzroku nazywa się to ślepotą, a słuch określa się mianem głuchoty. Całkowita utrata smaku lub węchu nazywana jest odpowiednio ageuzją lub brakiem węchu. Ale czasami uczucie jest tylko częściowo utracone. Tak więc osoba może czuć, widzieć, słyszeć, smakować i wąchać, ale nie z taką samą intensywnością lub poziomem, jaki byłby uważany za normalny.

Problem z nerwami może nie być jedynym powodem częściowej lub całkowitej utraty czucia. Czasami może to być problem mechaniczny. Na przykład, jeśli światło nie może dostać się do oka z powodu zaćmy, widzenie będzie zamglone, niewyraźne lub może wystąpić ślepota. Podobnie, jeśli błona bębenkowa lub kości ucha środkowego nie działają prawidłowo, osoba może być niedosłysząca lub całkowicie głucha. Ale kiedy wszystkie inne części narządów zmysłów działają, ale czucie jest osłabione, najprawdopodobniej jest to problem z nerwami.

Osłabienie mięśni, skurcze lub skurcze

Nerwy ruchowe przenoszą sygnały o różnej sile do mięśni, aby wywołać skurcz. Brak tych sygnałów skutkuje rozluźnieniem mięśni. Napinając i rozluźniając jednocześnie kilka grup mięśni, jesteśmy w stanie poruszać różnymi częściami naszego ciała. Ale to są mięśnie szkieletowe, które są pod dobrowolną kontrolą. W ludzkim ciele znajdują się również rozległe mięśnie gładkie, które nie podlegają dobrowolnej kontroli i nie można ich zobaczyć z zewnątrz, jak między innymi mięśnie serca i jelit.

Niezależnie od tego, czy jest to dobrowolne, czy mimowolne, skurcz lub rozluźnienie dowolnego mięśnia jest kontrolowane przez sygnały przenoszone przez nerwy. Silniejsze impulsy prowadzą do silniejszych skurczów. Słabsze impulsy prowadzą do słabszych skurczów. Kiedy występuje problem z nerwami, sygnały mogą być zbyt słabe i jest to postrzegane jako osłabienie mięśni. Problemem w wielu przypadkach nie jest sam mięsień, ale raczej to, że mięsień nie otrzymuje prawidłowej stymulacji z powodu problemu z nerwami. A w przypadku niektórych problemów nerwowych mięśnie są nadmiernie lub wielokrotnie stymulowane, co prowadzi do skurczów, drżenia lub drgawek.

Paraliż I Atrofia

Zapytaj lekarza online już teraz!

Rozległe uszkodzenie nerwów lub dysfunkcja, w której sygnały nie mogą dotrzeć do mięśni, doprowadzi do paraliżu. Oznacza to, że mięsień w ogóle nie jest w stanie się kurczyć. Lub sygnał jest tak słaby, a skurcz tak niewielki, że nie ma żadnego efektu. Paraliż jest zwykle postrzegany jako najgorsza konsekwencja problemu z nerwami, ponieważ często wskazuje na nieodwracalny proces, ale nie zawsze. Istnieją sytuacje, w których paraliż jest odwracalny, gdy podstawowa przyczyna problemu z nerwami zostanie wyleczona i skorygowana.

Atrofia to termin określający kurczenie się narządu, często z powodu braku aktywności lub słabego ukrwienia. Zanik mięśni dokładniej opisuje kurczenie się mięśni, często w wyniku braku aktywności. Nawet w normalnych warunkach mięśnie naszego ciała w pewnym stopniu się skurczą, jeśli nie będziemy go używać tak często lub intensywnie. To jest powód, dla którego kulturyści mają większe mięśnie – intensywniej wykorzystują te mięśnie podczas treningu siłowego. Ale wszystkie mięśnie utrzymają przynajmniej minimalny rozmiar w stosunku do swojej aktywności, nawet jeśli nie trenujesz siłowo. Atrofia mięśni jest zatem obserwowana głównie przy porażeniu. W takich przypadkach brak sygnałów dla dotkniętych mięśni oznacza, że ​​są one nieaktywne i następnie kurczą się.

Słaba koordynacja

Ciało wykorzystuje szeroki wachlarz swoich zdolności do utrzymania koordynacji, nawet w przypadku tak prostego zadania, jak podniesienie łyżki. Wymaga receptorów, narządów zmysłów, mięśni i wyuczonych procedur przechowywanych w mózgu. Ale wiele z tego nie byłoby możliwe bez prawidłowo funkcjonujących nerwów. Dlatego słaba koordynacja może być objawem problemu z nerwami. Natura problemu może być skomplikowana – może to być problem z precyzyjną kontrolą motoryczną, przypominaniem sobie procesu i ruchów w celu pomyślnego skoordynowania działania lub bodźcem sensorycznym potrzebnym do koordynacji.

Wszystkie te procesy są kontrolowane przez nerwy – czy to nerwy w ośrodkach mózgowych odpowiedzialnych za koordynację ruchu, nerwy przenoszące impulsy do mięśni, czy nerwy odbierające informacje czuciowe i przekazujące je do mózgu. Ale słaba koordynacja nie zawsze jest postrzegana jako trudność w wykonaniu ruchu częścią ciała. Czasami objawy takie jak chrypka, niewyraźna mowa, nieprawidłowe wypróżnienia i nieregularne bicie serca (arytmia) są objawami słabej koordynacji spowodowanej problemami z nerwami.

Upośledzone zdolności umysłowe

Mózg jest zasadniczo ogromnym zbiorem nerwów połączonych ze sobą w celu wykonywania różnych czynności. Istnieją nerwy przenoszące sygnały do ​​mózgu z receptorów czuciowych i narządów. Z mózgu wychodzą nerwy kontrolujące mięśnie i inne rodzaje narządów w ciele. Problem nerwowy powstający w mózgu może objawiać się jednym lub kilkoma z wyżej wymienionych objawów. Ale mózg jest również odpowiedzialny za różne zdolności umysłowe – pamięć, rozumowanie, podejmowanie decyzji i wiele innych skomplikowanych procesów umysłowych.

Kiedy nerwy w tych obszarach są zagrożone, objawy mogą nie być od razu oczywiste. Jednym z pierwszych zauważalnych objawów są zaburzenia pamięci. Osoba, która nie jest w stanie zapamiętać informacji, których nie da się łatwo zapomnieć, takich jak własne imię, może cierpieć na problem nerwowy wywodzący się z mózgu. Niezdolność do podejmowania decyzji lub używania logiki do rozwiązywania problemów to inne oznaki problemu z mózgiem. Niestety, wiele z tych objawów jest pomijanych, dopóki nie stają się tak wyraźne, że bliscy zwracają na to uwagę.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *