Jak rozpoznać, czy jesteś uczulony na użądlenia pszczół?

Co to jest zatrucie użądleniem pszczoły i kto jest narażony na ryzyko?

Zatrucie użądleniem pszczoły to ciężka reakcja organizmu na ukąszenie przez pszczołę. Kiedykolwiek ktoś użądli pszczołę, z żądła pszczoły miodnej wydziela się pewna ilość jadu, co powoduje różne objawy, takie jak ból, obrzęk i zaczerwienienie. Zwykle objawy te nie są poważne i nie stanowią powodu do niepokoju. Zdarzają się jednak przypadki, gdy dana osoba jest uczulona na jad pszczół miodnych. Prowadzi to do tak zwanego zatrucia użądleniem pszczoły. Jest to stan chorobowy wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Osoby zagrożone zatruciem użądleniami pszczół to ludzie zamieszkujący obszary w pobliżu aktywnych uli, zamieszkujący obszary, gdzie w pobliżu roślin widuje się ogromne ilości pszczół, osoby spędzające dużo czasu na zewnątrz w ulach i wokół nich, osoby, które miał wcześniej reakcję alergiczną na użądlenie pszczoły. Pytanie za milion dolarów brzmi: jak sprawdzić, czy jesteśmy uczuleni na użądlenia pszczół.

Jak rozpoznać, czy jesteś uczulony na użądlenia pszczół?

Należy pamiętać, że reakcja na użądlenie pszczół nie zawsze musi mieć charakter alergiczny. Należy zauważyć, że istnieją zasadniczo trzy rodzaje reakcji na użądlenie pszczoły, a mianowicie reakcja normalna, reakcja miejscowa i reakcja alergiczna. Wiele osób postrzega normalną lub miejscową reakcję jako reakcję alergiczną, ale faktem jest, że bardzo rzadko zdarza się, aby dana osoba miała reakcję alergiczną na użądlenie pszczoły.

Normalną reakcją na użądlenie pszczoły jest ból, obrzęk i rumień w okolicy użądlenia. W przypadku miejscowej reakcji na użądlenie przez pszczołę, u pacjenta wystąpi obrzęk i zaczerwienienie, które rozprzestrzeni się poza miejsce użądlenia. W niektórych przypadkach, jeśli pszczoła miodna ugryzie człowieka w palec, dłoń może puchnąć. Nazywa się to lokalną reakcją na użądlenie pszczoły. Wiele osób postrzega to jako objaw reakcji alergicznej na użądlenie pszczoły, choć w rzeczywistości tak nie jest.

Reakcja alergiczna na użądlenie pszczoły jest w rzeczywistości znacznie poważniejsza i poważniejsza, a także może potencjalnie zagrażać życiu. Reakcja alergiczna na użądlenie pszczoły wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. Objawy reakcji alergicznej na użądlenie pszczoły obejmują problemy z oddychaniem po użądleniu przez pszczołę, rozwój wysypki lub pokrzywki wykraczającej daleko poza miejsce użądlenia, obrzęk twarzy, ust lub gardła, nagły spadek ciśnienia krwi i i wreszcie wstrząs anafilaktyczny.

Jeśli nie zostanie podjęte natychmiastowe leczenie, może to prowadzić do utraty przytomności, a nawet zatrzymania krążenia. Jeśli u danej osoby występują wyżej wymienione objawy, wówczas ponad wszelką wątpliwość można stwierdzić, że jest on uczulony na użądlenie pszczoły. W przypadku takich osób zdecydowanie zaleca się zabranie ze sobą epinefryny na wypadek użądlenia przez pszczołę, którą mogą zażyć w celu złagodzenia objawów reakcji alergicznej na użądlenie pszczoły.

Przeczytaj także:

  • Użądlenie pszczoły: objawy, leczenie, pierwsza pomoc, domowe sposoby
  • Jak długo swędzi pszczoła i co z tym zrobić?
  • Co zrobić na obrzęk po użądleniu pszczoły?
  • Jeśli masz alergię na użądlenia pszczół, czy masz alergię na miód?
  • Co to jest alergia na użądlenie pszczoły i jak ją leczyć?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *