Jak długo można żyć z potrójną obwodnicą

Jak długo można żyć z potrójnym obwodnicą?

Często zdarza się, że osoba cierpiąca na chorobę serca poddaje się operacji bajpasów , szczególnie w przypadku  choroby wieńcowej lub nieszczelnej zastawki. Lekarz nie decyduje się na operację od razu po wykryciu choroby. Lekarz przeprowadza serię badań i rozumie objawy pacjenta, aby wyciągnąć wnioski. Oprócz tego częścią oceny jest również wiek pacjenta, ogólny stan zdrowia, poddawane leczeniu i historia rodziny.

Co to jest operacja bajpasów?

Operacja bajpasów pomaga chirurgowi wymienić uszkodzone tętnice, które stanowią rurociąg dostarczający krew do mięśnia sercowego. Operacja polega na zastąpieniu uszkodzonej tętnicy naczyniami pobranymi z innego obszaru ciała, w tym przypadku z okolicy uda. Aby mieć pewność, że serce będzie stale otrzymywać natlenioną krew, konieczne jest jak najwcześniejsze zajęcie się tą sytuacją. Kiedy przepływ krwi jest ograniczony, serce funkcjonuje nieprawidłowo i może prowadzić do niewydolności serca.

Rodzaje operacji bajpasów

W zależności od rozległości uszkodzenia chirurg sugeruje:

Pojedynczy bypass – blokada dotyczy pojedynczej tętnicy.

Podwójne bypass – blokada występuje w dwóch tętnicach.

Potrójne bypass  – blokada występuje w trzech tętnicach.

Bypass poczwórny – blokada występuje w czterech tętnicach.

Jak długo można żyć z potrójnym obwodnicą?

Wykonanie potrójnego bypassu jest rzadkie. Często na całym świecie chirurdzy zajmują się ważniejszą kategorią operacji pojedynczego bajpasu. Wykonanie podwójnego bajpasu ma miejsce w sytuacji, gdy pacjent nie przestrzega zaleceń dotyczących rekonwalescencji pooperacyjnej. Konieczne jest wprowadzenie zmian w stylu życia oraz diety, aby mieć pewność, że pojedyncza operacja bajpasu zapewni niezbędną ulgę i powrót do zdrowia po uszkodzonych tętnicach.

W pewnych okolicznościach pacjent wymaga podwójnego bajpasu, gdyż nie dał pozytywnej odpowiedzi na operację pojedynczego bajpasu. Przyczyną może być wiek pacjenta i panujące warunki zdrowotne. Chociaż chirurg rozważa wszystkie aspekty przed podjęciem operacji, zajęcie się sytuacją może wynikać z sytuacji awaryjnej. W rzadkich przypadkach pacjentowi poddaje się potrójne lub poczwórne bajpasy.

Życie z potrójnym bajpasem jest równoznaczne z operacją pojedynczego bajpasu. Czas trwania odzyskiwania wydłuża się ze względu na dodatkową operację. Dodatkowo ważne jest, aby pacjent dokonał natychmiastowych zmian w stylu życia i ściśle przestrzegał zaleceń terapeuty i dietetyka. W poprawie stanu pomaga także udział w programie rehabilitacji. Programy te mają na celu budowanie świadomości na temat dobrego samopoczucia, oferują kroki zachęcające pacjenta do wprowadzenia zmian w stylu życia i zapewniają odpowiednią ilość ćwiczeń fizycznych, które pozwalają sercu normalnie funkcjonować.

Jeśli uczestnik systematycznie poddaje się tym wszystkim, szanse na przeżycie po potrójnym bajpasie są porównywalne z tymi, którzy nie mają operacji i należą do tej samej grupy wiekowej. U pacjenta, któremu wszczepiono potrójny bajpas, życie wydłuża się średnio o pięć nieparzystych lat. Uwzględnienie ćwiczeń , zmian w stylu życia i diety pozwala pacjentowi dodać do tej liczby jeszcze kilka lat. Co więcej, wprowadzenie zmian pomaga w prowadzeniu zdrowego trybu życia z pozytywnym nastawieniem. Aby tacy pacjenci mogli żyć zdrowo i szczęśliwie, konieczna jest silna mentalność.

Przeczytaj także:

  • Jak poważna jest operacja potrójnego bajpasu?
  • Środki ostrożności po operacji bajpasów. Poznaj zalecenia i zakazy po operacji bajpasów
  • Okres rekonwalescencji po operacji bajpasów i czego się spodziewać po operacji bajpasów
  • Jak długo trwa bajpas serca?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *