Jak diagnozuje się przerzuty do wątroby?

Wykrycie  przerzutów do wątroby we wczesnym stadium to jedyny sposób na znaczącą poprawę stanu zdrowia pacjentów. Można to osiągnąć za pomocą  chemioterapii i zabiegów chirurgicznych. Chemioterapia może zwiększyć wyjątkową zdolność regeneracyjną miąższu wątroby w przypadku przerzutów do wątroby. Natomiast przeważający efekt w chirurgii wątroby osiąga się, gdy zmiany chorobowe są nieliczne, a zwłaszcza gdy zmiany są zlokalizowane w jednym płacie. Wszystkie te czynniki wskazują, że wczesne wykrywanie jest użytecznym czynnikiem przyczyniającym się do poprawy długoterminowych wyników. Nowe rodzaje paliatywnego i potencjalnie leczniczego leczenia przerzutów do wątroby, takie jak ablacja termiczna i ablacja prądem o częstotliwości radiowej, również wymagają wczesnego i precyzyjnego rozpoznawania nowotworów. Wczesne wykrywanie chorób wątroby poprawia dokładność informacji dotyczących stopnia zaawansowania, stratyfikacji leczenia i rokowania .

Jak diagnozuje się przerzuty do wątroby?

 • Poziom hemoglobiny.
 • Test czynności wątroby: podwyższony poziom ALP, podwyższony poziom bilirubiny, spadek albumin/
 • Badanie USG .
 • Tomografia komputerowa i MRI.
 • Biopsja pod kontrolą USG.

Badanie krwi – Badania krwi mogą ujawnić nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby. Niski poziom czerwonych krwinek, hemoglobiny i enzymów wątrobowych pomaga zidentyfikować problemy. Badania czynności wątroby to badania krwi, które wykazują wyższy lub niższy poziom enzymów wątrobowych. Enzymy te nazywane są biomarkerami surowicy, które są powiązane z pierwotnym rakiem wątroby i przerzutami do wątroby. W przypadku pierwotnego raka wątroby lub przerzutów do wątroby może występować wyższy poziom alfa-fetoproteiny we krwi.

Tomografia komputerowa, MRI i USG – tomografia komputerowa (CT) i rezonans magnetyczny (MRI) mają większe zastosowanie w identyfikacji przerzutów do wątroby. Duże przerzuty do wątroby, których wielkość przekracza około 1 do 2 cm, można łatwo zmierzyć za pomocą technik CT lub MRI, które charakteryzują się dużą dokładnością. Jednakże mikroskopijne przerzuty, tj. o wielkości mniejszej niż 1–2 mm, są bardzo rzadkie i nie można ich zmierzyć za pomocą tych anatomicznych metod obrazowania. Ultradźwięki lub ultrasonografia przepuszczają fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości i echa do wnętrza organizmu, co pomaga w analizie zmian zachodzących w wątrobie. Obecnie eksperci skupili się na wczesnej i precyzyjnej diagnostyce zmian chorobowych w zakresie wielkości od 2 mm do 2 cm. W tym zakresie rozmiarów rezonans magnetyczny wzmocniony superparamagnetycznym tlenkiem żelaza (SPIO) jest prawdopodobnie lepszy (czułość 60%) od dwufazowej tomografii komputerowej (czułość 45%) w porównaniu z chirurgicznym i śródoperacyjnym USG.

Angiogram – Angiogram generuje obrazy struktur wewnętrznych o wysokim kontraście, co pomaga w pomiarze zmian mikroskopowych. Selektywna angiografia wątroby może wykazać hipernaczyniowe przerzuty do wątroby, pokazując rumień włośniczkowy w zajętych obszarach, podkreślając potencjalną reakcję nowotworu na embolizację. Angiografia jest niezbędna, gdy planuje się interwencję naczyniową wątroby.

Biopsja – usunięcie próbki biologicznej z wątroby może powodować ryzyko krwawienia, siniaków i infekcji. Zaleca się jednak konsultację z lekarzem w przypadku analizy tkanek, która pomaga dokładnie wykryć raka.

Wszystkie przerzuty, w tym do wątroby, zaczynają się od mikrorozmiaru komórek nowotworowych. Kiedy osiągną rozmiar 100–200 mikronów, czynniki humoralne stymulują wzrost nowych i nieprawidłowych naczyń krwionośnych na obwodzie zmiany. Przy tej wielkości zmiany nie są widoczne w konwencjonalnym obrazowaniu, ale prawdopodobnie można je wykryć za pomocą dynamicznych technik radionuklidowych lub ultrasonografii w wyniku zaburzenia stosunku przepływu tętnica wątrobowa do przepływu wrotnego, które jest spowodowane angiogenezą guza.

Wniosek

Badania krwi, tomografia komputerowa, MRI, USG, angiogram i biopsja tkanki pomagają we wczesnym rozpoznaniu przerzutów do wątroby. Wielkość przerzutów w zakresie od 1 do 2 cm można zmierzyć za pomocą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego wzmocnionego SPIO. Metody CT i MRI są obecnie jedynie umiarkowanie skuteczne w wykrywaniu zmian w zakresie wielkości od 2 do 15 mm. Jednakże wykrycie zmian mniejszych niż 2 mm jest rzadko możliwe za pomocą obrazowania, ale można to osiągnąć za pomocą technik perfuzyjnych opartych na radionuklidach lub dopplerze.

Przeczytaj także:

 • Jaka jest główna przyczyna przerzutów do wątroby?
 • Jakie jest najlepsze leczenie przerzutów do wątroby?
 • Jakie jest rokowanie w przypadku przerzutów do wątroby?
 • Jakie są objawy przerzutów do wątroby?
 • Uszkodzenie wątroby lub niewydolność wątroby
 • Co to jest ropień wątroby i jak się go leczy

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *