Czy zatrucie ołowiem jest trwałe?

Ołów jest metalem toksycznym stosowanym w wielu produktach. Zatrucia ołowiem pochodzącym z farb były w przeszłości powszechnym problemem.

Zatrucie ołowiem może spowodować trwałe uszkodzenie mózgu zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Obecnie problem ten występuje rzadziej ze względu na usuwanie ołowiu z farb, benzyny i innych źródeł oraz ze względu na to, że lekarze przeprowadzają badania eksploracyjne w celu wykrycia ołowiu u małych dzieci. Jeżeli u dziecka występuje wysoki poziom ołowiu we krwi, należy podjąć działania mające na celu:

  • Traktuj swoje dziecko
  • Znajdź źródło ołowiu.
  • Usuń dziecko ze źródła.
  • Rozwiąż problem związany z ołowiem.

Czy zatrucie ołowiem jest trwałe?

Trwały stan zatrucia ołowiem będzie zależał wyłącznie od ilości ołowiu we krwi; jeśli narażenie było łagodne, poziom ten prędzej czy później powróci do normy bez leczenia (terapia chelatująca), ale niezwykle ważne jest usunięcie źródła ołowiu i leczenie regularnie zgłaszać się do lekarza w celu kontroli. W cięższych przypadkach uszkodzenie może być nieodwracalne, a niektóre objawy można leczyć.

Zatrucie ołowiem może wpływać na mózg i powodować zmniejszenie inteligencji i zmiany w zachowaniu. Obecnie badania eksploracyjne wykrywają zatrucie ołowiem u większości dzieci z tą chorobą. Zostaną wykonane badania krwi w celu wykrycia, czy lekarz ma podstawy podejrzewać, że dziecko miało kontakt ze starą farbą lub innymi źródłami ołowiu. Celem jest wykrycie podwyższonego poziomu ołowiu, zanim spowoduje on trwałe uszkodzenie.

Obecnie przypadki zatruć podwyższonym poziomem ołowiu powodujących ostre objawy nie są częste. Mogą jednak wystąpić następujące objawy: ból brzucha, zaparcia, zmniejszenie apetytu, niedokrwistość (niski poziom czerwonych krwinek we krwi lub hemoglobiny, bóle głowy, drgawki i śpiączka).

Jakie są możliwe powikłania zatrucia ołowiem?

W przypadku ciężkiego zatrucia ołowiem może zakłócać wzrost i rozwój mózgu. Dzieci, których narażenie na ołów było mniej poważne, mogą być narażone na ryzyko wystąpienia innych problemów, w tym zmniejszonej inteligencji i wyników w szkole, problemów behawioralnych, takich jak nadpobudliwość.

Jakie jest leczenie zatrucia ołowiem?

– Wczesne wykrywanie: W wieku 1 lub 2 lat lekarz może zlecić badanie w celu pomiaru poziomu ołowiu we krwi dziecka. Jeśli badania eksploracyjne wykażą wyższy niż normalnie poziom ołowiu we krwi, zostaną wykonane dalsze badania w celu potwierdzenia wyniku.

– Zidentyfikuj i usuń ołów: Jeśli Twoje dziecko ma podwyższony poziom ołowiu we krwi, pierwszym krokiem jest odkrycie, skąd pochodzi ołów. Najczęstszym źródłem jest oderwana stara farba. Niekoniecznie Twoje dziecko jadło kawałki farby; zamiast tego ołów może pochodzić z kurzu znajdującego się w domu. Czasami ołów pochodzi ze źródła zawodowego; na przykład ubrania jednego z rodziców narażonych na działanie ołowiu w pracy lub pobliskiej fabryce.

-Usuwanie ołowiu ze starych budynków może być trudną pracą: próby te mogą pogorszyć problem, jeśli nie zostaną wykonane prawidłowo. Jeżeli źródło ołowiu zostanie znalezione w Twoim domu, konieczne będzie znalezienie osoby posiadającej wiedzę i specjalne doświadczenie, która zajmie się jego wyczyszczeniem (usunięciem).

-Zmień zachowanie swojego dziecka: Należy podjąć niezbędne wysiłki, aby ograniczyć dotykanie ręką ustami, które powoduje zatrucie ołowiem u dzieci. Częste mycie rąk dzieci może pomóc w zmniejszeniu ilości ołowiu przedostającego się do ich organizmu.

-Zmiany w diecie: Spożycie odpowiednich ilości witaminy C, wapnia i żelaza może pomóc w zapobieganiu podwyższonemu poziomowi ołowiu w organizmie.

-Terapia chelatacyjna: Usuwanie ołowiu z organizmu dziecka jest trudne, ponieważ ołów jest wchłaniany przez kości i inne tkanki. Jeżeli poziom tego pierwiastka we krwi osiągnie określony poziom, zostanie podany lek w celu jego usunięcia. Nazywa się to terapią chelatującą. Jeśli narażenie Twojego dziecka było łagodne, w końcu poziom ołowiu we krwi powróci do normy bez stosowania terapii chelatującej, jeśli źródło ołowiu zostanie usunięte.

-Śledzenie: Twoje dziecko powinno być poddawane regularnym badaniom lekarskim, aby upewnić się, że spadł poziom ołowiu we krwi.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *