Czy przed FibroScanem można pić wodę?

FibroScan to proste, szybkie, nieinwazyjne, niezawodne i bezbolesne narzędzie diagnostyczne służące do oceny ciężkości i stopnia zaawansowania zwłóknienia wątroby w różnych przewlekłych chorobach wątroby (stłuszczenie wątroby, zapalenie wątroby typu B i zapalenie wątroby typu C). Został wprowadzony przez firmę Echosens w Paryżu, Francji na rynek europejski w 2003 r., w Chinach w 2008 r., w Kanadzie w 2009 r., Brazylii w 2010 r. i Japonii w 2011 r. oraz w USA w 2013 r. Jest obecnie dostępny w ponad 70 krajach. Służy do pomiaru elastografii tkanek (sztywności tkanek) za pomocą ultradźwięków o niskiej częstotliwości. Biopsja wątroby, która jest kosztowną, bolesną i inwazyjną metodą oceny zwłóknienia i stopnia zaawansowania, była stosowana od dawna. Jednakże FibroScan, będący techniką nieinwazyjną, stał się popularny od czasu jej pojawienia się, ponieważ niesie ze sobą mniej powikłań w porównaniu z biopsją i stał się dla niej alternatywą.

Czy przed FibroScanem można pić wodę?

FibroScan wykorzystuje technikę elastografii przejściowej i jest techniką bezpieczną. Pacjenta proszony jest o post przez 2-3 godziny przed zabiegiem, gdyż istnieje większe ryzyko zwiększonej sztywności wątroby w związku z poposiłkowym przepływem krwi. Pacjent proszony jest o unikanie wody nawet na 3 godziny przed zabiegiem, dlatego też przed zabiegiem FibroScan nie może pić wody. Jeżeli jednak pacjent odczuwa zbyt duże pragnienie, może pić wodę małymi łykami, ale nie w dużych ilościach.

FibroScan nie wymaga żadnego rodzaju znieczulenia i jest techniką bezbolesną, a jej wykonanie zajmuje tylko około 5-10 minut. Pacjent proszony jest o położenie się na plecach z prawą ręką umieszczoną nad i za głową, a następnie na odsłonięty prawy obszar brzucha nakładany jest żel na bazie wody. Sondę z przetwornikiem ultradźwiękowym umieszcza się pomiędzy przestrzeniami międzyżebrowymi na prawym płacie wątroby. Prędkość tej propagowanej elastycznej fali ścinającej mierzona jest za pomocą ultradźwięków puls-echo, co bezpośrednio koreluje ze sztywnością tkanki i zwłóknieniem wątroby. Pacjent może odczuwać delikatne wibracje spowodowane falami ultradźwiękowymi. Pacjent może otrzymać wyniki wkrótce po badaniu i nie ma opóźnień w otrzymaniu wyników.

Ograniczenia FibroScan

FibroScan wykorzystujący elastografię przejściową ma swoje ograniczenia. Ryzyko niepowodzeń i niewiarygodnych wyników jest większe u pacjentów z nadwagą/otyłością, dzieci i szczupłych pacjentów, u których stosowane są inne sondy niż standardowe sondy. Wartości sztywności wątroby różnią się także w przypadku zwiększenia aktywności aminotransferazy alaninowej i ostrego zapalenia wątroby. Inne ograniczenia obejmują wiek, BMI, zespół metaboliczny, przekrwienie sinusoidalne, stłuszczenie i cholestazę pozawątrobową. Jak każda inna technika oparta na ultradźwiękach, jest ona w dużym stopniu zależna od operatora.

Do czego służy FibroScan?

FibroScan służy do pomiaru zwłóknienia i marskości wątroby spowodowanej różnymi chorobami wątroby. Do różnych chorób wątroby zalicza się zapalenie wątroby typu B, zapalenie wątroby typu C, alkohol, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, niektóre leki i toksyny, urazy i niedrożność dróg żółciowych. Zwłóknienie wątroby to nadmierne bliznowacenie wątroby spowodowane postępującym zapaleniem wątroby i śmiercią komórek wątroby w przewlekłych chorobach wątroby. Zwłóknienie wątroby występuje, gdy wątroba próbuje naprawić uszkodzone komórki poprzez odkładanie nowych włókien kolagenowych. To odkładanie się naprawionej tkanki powoduje powstawanie tkanki bliznowatej lub tkanki włóknistej. Ta nadmierna reakcja gojenia się ran zakłóca normalne funkcjonowanie wątroby.

Nasilenie zwłóknienia wątroby klasyfikuje się według różnych etapów, co pomaga określić stopień uszkodzenia wątroby. Stopień zaawansowania zwłóknienia wątroby jest niezbędny do odpowiedniego leczenia pacjentów z chorobami wątroby. Ocena stopnia zaawansowania jest również przydatna w ocenie reakcji pacjenta na różne metody leczenia.

Stopień zaawansowania zwłóknienia składa się z pięciu etapów, w systemie punktacji zwłóknienia od F0 do F4. F0 nie wykazuje cech zwłóknienia, F1 obejmuje zwłóknienie wrotne bez tworzenia przegród, F2 obejmuje zwłóknienie wrotne z utworzeniem kilku przegród, F3 obejmuje różne przegrody bez marskości wątroby, a F4 obejmuje zwłóknienie wątroby. Za najbardziej zaawansowane stadia zwłóknienia wątroby uważa się F3 i F4.

Przeczytaj także:

  • Co to jest Fibroscan wątroby?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *