Czy można umrzeć z powodu zatrucia ołowiem?

Ołów jest ciężkim metalem nieszlachetnym występującym głównie w skorupie ziemskiej i jest używany wszędzie wokół nas. Ołów ma wiele zastosowań, np. w wyrobach metalowych (rury i lutowie), produkcji baterii, amunicji, osłon rentgenowskich, farbach i wyrobach ceramicznych, materiałach artystycznych i uszczelnianiu. Pochodzi także ze spalania paliw kopalnych i benzyny. Jednakże w ostatnim czasie zastosowanie ołowiu w farbach, uszczelniaczach i benzynie w dużej mierze spadło ze względu na problemy zdrowotne; nadal stanowi to poważny problem zdrowotny.

Czy można umrzeć z powodu zatrucia ołowiem?

Osoba może umrzeć w wyniku zatrucia ołowiem, chociaż zatrucie ołowiem jest procesem powolnym i gromadzenie się ołowiu w organizmie zajmuje lata, aby był on wystarczająco toksyczny dla organizmu. Zatem zatrucie ołowiem nie jest ostre i potrzeba czasu, aby rozwinęła się toksyczność. Istnieje wiele oznak i objawów zatrucia ołowiem, które nieleczone mogą zakończyć się śmiercią.

-Zatrucie ołowiem wpływa na większość narządów, w tym na układ sercowo-naczyniowy (serce i naczynia krwionośne), układ pokarmowy, układ mięśniowo-szkieletowy, układ rozrodczy, układ hematologiczny, układ nerek, oczy, a także wpływa na rozwój płodu.

-W przypadku spożycia ołowiu układ żołądkowo-jelitowy jako pierwszy zostaje dotknięty zatruciem ołowiem i wykazuje objawy toksyczności. Zaczyna się od łagodnego bólu brzucha, który prowadzi do zaparć, nudności, skurczów brzucha i wymiotów. Objawy te są niespecyficzne, dlatego rozpoznanie zatrucia ołowiem w początkowej fazie jest trudne, gdyż nie ma konkretnych objawów, które na to wskazywałyby.

– Objawy postępują i następuje utrata apetytu, co powoduje utratę wagi, drażliwość i bezsenność. Najbardziej cierpią dzieci, ponieważ ich organizm łatwo wchłania ołów, co może mieć wpływ na ich rozwój i wyniki w szkole.

-Zatrucie ołowiem może również prowadzić do wahań nastroju i depresji. Wszystko to może wiązać się z utratą apetytu, brakiem snu, dyskomfortem żołądkowym. Osoba staje się drażliwa, może nawet wykazywać agresywność i zmiany osobowości. Te zmiany osobowości i wahania nastroju są oznaką zaangażowania neurologicznego w wyniku gromadzenia się ołowiu w układzie nerwowym.

– Krążący ołów w krwiobiegu może również wpływać na ciśnienie krwi i prowadzić do jego podwyższonego poziomu. Podwyższone ciśnienie krwi bezpośrednio i niekorzystnie wpływa na serce. Zmęczenie jest najczęstszym objawem i osoba łatwo męczy się bieganiem, wchodzeniem po schodach lub nawet wstawaniem z łóżka.

-Ból uogólnia się i rozprzestrzenia na stawy, mięśnie, a nawet głowę. Bóle głowy, pleców, mięśni i stawów utrudniają wykonywanie codziennych obowiązków, co może prowadzić nawet do zawrotów głowy.

– Wiadomo również, że zatrucie ołowiem wpływa na układ rozrodczy, często powodując bezpłodność i impotencję, a w przypadku poczęcia może prowadzić do zaburzeń rozwojowych płodu.

-Zajęcie neurologiczne może powodować utratę koordynacji, osłabienie i mrowienie mięśni, problemy z mową i trudności w chodzeniu z częstym potykaniem się. Trudności pojawiają się także w wykonywaniu prostych czynności, takich jak wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików koszul, gotowanie i nauka. Wszystko to można przypisać niedoborowi tlenu we krwi docierającej do mózgu, gdy jednostka staje się niezdarna.

W miarę zwiększonego gromadzenia się ołowiu w organizmie objawy neurologiczne nasilają się, a pacjent zaczyna wykazywać oznaki dezorientacji wynikającej z braku powiązania ze środowiskiem i otoczeniem. U rozwijających się dzieci ma to wpływ na IQ, następuje pogorszenie funkcji poznawczych i rozwój zdolności umysłowych. Dotknięte dziecko staje się nieuważne; Koncentracja jest tracona i łatwo się rozprasza. Zatrucie ołowiem może prowadzić do trwałych uszkodzeń funkcji poznawczych u dzieci.

Zatrucie ołowiem prowadzi do drgawek i ostatecznie do śpiączki, jeśli stanie się ciężka. Na tym etapie najważniejsze narządy zaczynają się wyłączać, co oznacza etap końcowy. Po śpiączce osoba może ostatecznie umrzeć. Proces ten może jednak zająć lata, ponieważ jest procesem bardzo powolnym. Czasami, choć niezwykle rzadko, dana osoba może spożyć duże ilości ołowiu, co może prowadzić do ostrego zatrucia i śmierci w ciągu dni lub tygodni.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *