Czy możesz otrzymać rentę socjalną z powodu zawału serca?

Czy możesz otrzymać rentę socjalną z powodu zawału serca?

Według raportu opublikowanego przez Centra Kontroli Chorób około 735 000 Amerykanów cierpi co roku na kilka chorób serca. Spośród nich 25% zgłosiło przebyty zawał serca. Każdy atak zwiększa ryzyko poważnych powikłań ze strony serca, w tym niewydolności serca, prowadzących do śmierci.

Czy możliwe jest otrzymanie renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego z powodu zawału serca?

Samo orzeczenie o niepełnosprawności z Ubezpieczeń Społecznych z powodu zawału serca nie wystarczy. Chociaż jest to poważny kryzys zdrowotny, Administracja Ubezpieczeń Społecznych lub SSA nie uważa za poważny stan, że pacjent nie może znaleźć odpowiedniego zatrudnienia, aby prowadzić zdrowy tryb życia. Powodem jest to, że administracja zaprojektowała świadczenia w taki sposób, aby działały tylko dla pacjentów, którzy nie mogą pracować przez 12 miesięcy lub dłużej.

Przeciwnie, jeśli u pacjenta występują trwałe skutki uboczne, takie jak choroba wieńcowa, istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie administracji w postaci programu rentowego. Program dla osób niepełnosprawnych ma na celu zapewnienie świadczeń, które pomogą w pokryciu kosztów leczenia i utrzymania oraz zapewnią stały dochód, jeśli pacjent nie wróci do pracy do końca życia.

Prawnik może pomóc w złożeniu wniosku o rentę socjalną z powodu zawału serca

Jeśli chcesz ubiegać się o rentę inwalidzką z tytułu zawału serca, lepiej skonsultuj się z prawnikiem ds. niepełnosprawności, aby pomóc Ci w wygraniu Twojego roszczenia, ponieważ uzyskanie renty inwalidzkiej z powodu zawału serca jest całkiem niemożliwe, ponieważ nie jest on wymieniony w standardowym wykazie niepełnosprawności wykaz wydany przez organ SSA.

Kwalifikacja do programu dla osób niepełnosprawnych

Aby zakwalifikować się do programu rentowego, kluczowe jest złożenie niezbędnych dokumentów związanych ze stanem zdrowia wraz z wypełnionym przez lekarza RCF. W formularzu przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące choroby oraz ograniczeń stawiających osobę w stanie, w którym nie może ona uczestniczyć w określonych czynnościach, co utrudnia prowadzenie zdrowego trybu życia lub znalezienie pracy.

Administracja Ubezpieczeń Społecznych przedstawiła szczegółowe wytyczne, które umożliwiają danej osobie zakwalifikowanie się do świadczeń. Zawał serca nie jest objęty standardową listą osób niepełnosprawnych wydawaną przez administrację. Istnieje jednak możliwość ubiegania się przez osobę fizyczną o świadczenie z innego wpisu, co występuje w postaci powikłań sercowo-naczyniowych będących następstwem zawału serca. Choroba wieńcowa jest przyczyną wystąpienia zawału mięśnia sercowego. Pacjent może ubiegać się o wsparcie, składając następujące dokumenty:

  • Raporty medyczne wykazujące zablokowanie tętnic
  • Zgłoszenia stwierdzają nietolerancję wobec testu warunków skrajnych
  • W ciągu ostatniego roku wystąpiły co najmniej dwa zdarzenia wymagające interwencji chirurgicznej.

Trudno zrozumieć zestawienia opisywane przez administrację. Dlatego przy ubieganiu się o świadczenie zapewniane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lepiej jest zwrócić się o pomoc do lekarza. Pomocna będzie ścisła współpraca z lekarzem, gdyż przed zatwierdzeniem wniosku administracja weryfikuje każdą dokumentację medyczną przedstawioną wraz z dokumentami.

Koszty finansowe

Jeśli pacjent ma szczęście pracować za pośrednictwem pracodawcy, który jest skłonny płacić za krótkoterminowe świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, możliwe jest otrzymanie odszkodowania w wysokości określonego procentu zwykłej wypłaty. Jeśli jednak pracodawca nie ma takiego programu, a powikłania kardiologiczne utrudniają pacjentowi powrót do pracy, przeżycie i opłacenie rachunków za leczenie staje się trudne. Oprócz tego pacjent powinien ponieść także koszty rehabilitacji.

Według raportu z 2010 roku mniej poważny zawał serca przynosi pacjentowi 760 000 dolarów w ciągu 20 lat. Koszt ten dzieli się na 50 000 dolarów rocznie w przypadku ciężkiego zawału serca i do 38 000 dolarów rocznie w przypadku mniej poważnego zawału serca.

Chociaż wartości są średnie, w różnych przypadkach rozliczenia nadal rosną. Nawet jeśli pacjent posiada ubezpieczenie, otrzymuje tylko część kosztów.

Wniosek

Chociaż zawał serca jest poważną sytuacją dla każdej osoby, uzyskanie świadczenia w ramach programu renty inwalidzkiej Ubezpieczenia Społecznego może być trudne. Jeżeli jednak wystąpią długotrwałe powikłania uniemożliwiające pacjentowi pracę, może on ubiegać się o świadczenie po szczegółowym omówieniu sprawy z lekarzem. Po przeanalizowaniu i zrozumieniu sprawy SSA zaakceptuje wniosek i zapewni świadczenia.

Przeczytaj także:

  • Upośledzenie i niepełnosprawność
  • Czy niewydolność serca kwalifikuje się do świadczeń dla osób niepełnosprawnych| Szanse na wygranie dysku SSD z powodu niewydolności serca
  • Świadczenia dla osób niepełnosprawnych z powodu choroby wieńcowej
  • Świadczenia dla osób niepełnosprawnych z tytułu zaburzeń paniki lub ataków paniki

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *