Czy kręgarze są dobrzy w przypadku przepukliny dysków?

Chociaż istnieje wiele metod leczenia przepukliny dysku, zarówno zachowawczych, jak i chirurgicznych, leczenie chiropraktyczne jest formą nieinwazyjnego leczenia, na które ostatnio zaczęło decydować się wiele osób. Czy kręgarze są dobrzy w przypadku przepukliny dysku? Zanim do tego przejdziemy, daj nam znać o przepuklinie dysku.

Przepuklina dysku występuje zawsze, gdy pojawia się problem z krążkami międzykręgowymi zlokalizowanymi pomiędzy każdym z kręgów kręgosłupa. Dyski te stanowią poduszkę dla kręgów i działają jak amortyzator podczas wykonywania codziennych czynności, takich jak zginanie się, podnoszenie i bieganie. Krążki międzykręgowe chronią również kręgi przed ocieraniem się o siebie. Przepuklina dysku może być spowodowana zwyrodnieniem dysku, uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub pęknięciem pierścienia . W przypadku przepukliny dysku materiał krążka wycieka z krążków i uderza w sąsiednie korzenie nerwowe, powodując różne objawy, takie jak ból, drętwienie, mrowienie, dysfunkcja jelit i pęcherza oraz trudności w poruszaniu się. Przepuklina dysku utrudnia również wygodne wykonywanie codziennych czynności.

Czy kręgarze są dobrzy w przypadku przepukliny dysków?

Zdarzały się przypadki, w których leczenie chiropraktyczne było całkiem korzystne w kontrolowaniu objawów przepukliny dysku. Aby leczenie chiropraktyczne było korzystne w przypadku przepukliny dysku; Na początek osoba dotknięta chorobą powinna być dobrym kandydatem do tej formy leczenia. Osoby cierpiące na takie schorzenia, jak zespół ogona końskiego, poważna utrata siły, czucia i odruchów oraz nieprawidłowe wyniki badań neurologicznych, nie są postrzegane jako dobrzy kandydaci do leczenia chiropraktyki. Jeśli jednak uważa się, że dana osoba jest idealnym kandydatem do leczenia chiropraktyki, wówczas ta metoda może być całkiem korzystna w kontrolowaniu objawów przepukliny dysku, pod warunkiem, że kręgarz ma wystarczające doświadczenie w leczeniu pacjentów z przepukliną dysku. W celu leczenia przepukliny dysku kręgarz będzie próbował różnych metod, takich jak manipulacje kręgosłupa i manipulacje w znieczuleniu, podczas których pacjent otrzyma minimalną ilość znieczulenia, co uśpi pacjenta na kilka minut, w którym to czasie kręgarz będzie próbował manipulować i ustawiać kręgosłup.

Dodatkowo kręgarz może zalecić pacjentowi terapię manualną i ćwiczenia terapeutyczne w celu złagodzenia objawów przepukliny dysku. Doświadczony kręgarz zadecyduje, jakie podejście terapeutyczne będzie najlepsze w zależności od nasilenia bólu, poziomu funkcjonowania i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Podsumowując, leczenie chiropraktyczne może okazać się korzystne w łagodzeniu objawów przepukliny dysku. Istnieją różne podejścia do leczenia pacjenta, ale kręgarz zadecyduje o najlepszym podejściu do leczenia w zależności od nasilenia objawów, poziomu aktywności pacjenta i jego ogólnego stanu zdrowia.

Przeczytaj także:

  • Co to jest technika chiropraktyki metodą aktywatora?
  • Przepuklina dysku
  • Terapia masażem w przypadku przepukliny dysku lub przepukliny dysku: masaż tkanek głębokich
  • Technika rozproszenia zgięcia w leczeniu chiropraktyki: leczone schorzenia, korzyści
  • Chiropraktyka w leczeniu bólu górnej części pleców
  • Czy przepuklina dysku może zagoić się sama?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *