Czy dzwonienie pod numer 911 w sytuacjach innych niż nagłe jest nielegalne?

Zadzwonienie pod numer 911 w jakimkolwiek celu innym niż zgłoszenie prawdziwej sytuacji awaryjnej może skutkować karami karnymi. W każdym stanie obowiązują inne kary za niewłaściwe użycie numeru 911, ale w najgorszych przypadkach nadużycie może skutkować karą więzienia i wysokimi karami finansowymi.

Dla bezpieczeństwa wszystkich osób ważne jest, aby czas i energia służb ratunkowych były przeznaczane tam, gdzie są potrzebne. Dzwonienie pod numer 911 w celach innych niż zamierzone może temu zagrozić. 1

 

Kary za niewłaściwe użycie numeru 911

Jeśli kiedykolwiek poczujesz się zmuszony zadzwonić pod numer 911 w sprawie, która nie jest prawdziwą sytuacją awaryjną, na przykład w przypadku skargi na niegrzecznego sprzedawcę, powinieneś pomyśleć jeszcze raz. Połączenia pod numer 911 inne niż alarmowe nie tylko powodują zatykanie linii w przypadku rzeczywistych sytuacji kryzysowych, ale wiąże się to również ze znacznymi karami.

Na przykład w Wirginii stanowy kodeks karny nazywa nadużycie numeru 911 „wykroczeniem pierwszej kategorii”, które zagrożone jest karą do roku więzienia lub grzywną w wysokości 2500 dolarów lub obiema karami.  W Wirginii składanie przez telefon fałszywych raportów o sytuacjach awaryjnych lub katastrofach osobom publicznym i prywatnym, a nie tylko pod numerem 911, jest nielegalne. W wielu stanach obowiązują podobne zasady .

W Kalifornii dzwonienie pod numer 911 z zamiarem zirytowania lub nękania innej osoby – na przykład dzwonienie pod numer 911 z informacją, że dom sąsiada płonie, gdy tak naprawdę nie jest – może skutkować karą grzywny w wysokości do 1000 dolarów, sześciu miesięcy więzienia lub obu kar. Wielokrotne dzwonienie pod numer 911 w Kalifornii z powodów innych niż nagłe może skutkować karami finansowymi sięgającymi nawet 200 dolarów za połączenie.

 

Żarty i fałszywe raporty

Fałszywe zgłaszanie krytycznej sytuacji – takiej jak zakładnik lub starcie z bronią – nie jest żartem. Ta lekkomyślna forma żartów, czasami nazywana SWAT, polega na wysłaniu władz na adres osoby, której robi się żart, fałszywie wierząc, że istnieje krytyczna sytuacja awaryjna. 3

Jeśli sytuacja wydaje się wystarczająco krytyczna, organy ścigania mogą zareagować siłami taktycznymi, powszechnie znanymi jako zespół ds. broni specjalnej i taktyki (SWAT). Niczego niepodejrzewający cel żartu może znaleźć się w zasięgu granatu hukowego lub otrzymać rozkaz opuszczenia lokalu na muszce.

SWAT jest niezwykle niebezpieczny i może łatwo doprowadzić do zranienia lub śmierci ze strony organów ścigania albo pomylenia funkcjonariusza z intruzem, co może zaszkodzić organom ścigania.

 

Co się stanie, jeśli przypadkowo zadzwonisz pod numer 911?

Najsurowsze przepisy mają na celu ograniczenie niepotrzebnych połączeń telefonicznych osób rzeczywiście nadużywających linii alarmowej. Jeśli przypadkowo zadzwonisz pod numer 911, ważne jest, aby nie wpadać w panikę i nie rozłączać się.

Według Krajowego Programu 911 może to skłonić dyspozytorów ratunkowych do przekonania, że ​​​​zaistniała sytuacja awaryjna i wysłania służb ratowniczych w Twoją lokalizację. Powoduje  to marnowanie cennych zasobów, które można wykorzystać do reagowania na prawdziwe sytuacje kryzysowe.

Błędy się zdarzają. Spokojnie pozostań na linii i wyjaśnij sytuację.

 

Jeśli masz wątpliwości, zadzwoń

Centra połączeń alarmowych starają się nie zniechęcać do prawidłowego korzystania z numeru 911. Większość z nich będzie informować osoby dzwoniące , które korzystają z usługi w sposób nieprawidłowy.

Prawie wszystkie ścigane przypadki nadużyć pod numerem 911 wynikają z wyraźnych naruszeń. Na przykład mieszkaniec Florydy został aresztowany w 2003 roku po tym, jak dzwonił pod numer 911 ponad 900 razy.

Podejmując decyzję, czy zadzwonić pod numer 911, pomyśl o natychmiastowości: czy liczą się sekundy?

Jeśli w domu znajduje się intruz, policja musi natychmiast zareagować, zanim komuś stanie się krzywda. Zawsze jest to uzasadnione użycie numeru 911. Jednakże znalezienie rozbitej szyby samochodu i brakującego zestawu stereo na podjeździe to problem, który można zgłosić pod infolinią inną niż alarmowa. Zadzwoń do lokalnej komendy policji.

Jeśli nie masz pewności, kiedy zadzwonić pod numer 911, kieruj się najlepszą oceną. O wiele gorzej jest nie dzwonić pod numer 911, gdy życie jest zagrożone, niż dzwonić w sytuacjach awaryjnych.

4 Źródła

  1. 911.gov. Właściwe korzystanie z numeru 911 .
  2. LIS. Kodeks Wirginii. 18,2-212. Wezwanie lub wezwanie pojazdu pogotowia ratunkowego lub sprzętu gaśniczego bez uzasadnionej przyczyny; złośliwe aktywowanie alarmów przeciwpożarowych; lokal.
  3. 911.gov. Informacje dotyczące bezpieczeństwa publicznego na temat „SWATTING” . Maj 2015.
  4. 911.gov. Często Zadawane Pytania .

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *