Co powoduje odmę napięciową?

Odma prężna to postępujące gromadzenie się powietrza w jamie opłucnej. Jeśli pacjent nie jest w stanie tego zrekompensować i nie jest natychmiast leczony, może nawet umrzeć z powodu odmy prężnej. Dlatego bardzo ważne jest, aby zidentyfikować pacjentów z odmą prężną i jak najszybciej rozpocząć ich leczenie.

Co powoduje odmę napięciową?

Odma prężna to postępujące gromadzenie się powietrza w jamie opłucnej. Odma prężna rozwija się, gdy tworzy się „zastawka jednokierunkowa” i następuje wyciek powietrza z płuc lub przez ścianę klatki piersiowej do jamy opłucnej. Przyczynami są penetrujące urazy klatki piersiowej, odma zamknięta przechodząca w odmę prężną, samoistna odma opłucnowa przechodząca w odmę prężną, pacjenci poddawani wentylacji dodatnim ciśnieniem i jatrogenne uszkodzenie płuc również mogą powodować odmę prężną. Najczęstszą przyczyną odmy prężnej jest penetrujące uszkodzenie płuc. Odma prężna jest stanem zagrażającym życiu, ponieważ prowadzi do niestabilności układu oddechowego i krążenia, a jeśli nie zostanie natychmiast leczona, może spowodować śmierć.

Penetrujący uraz klatki piersiowej

Najczęstszą przyczyną odmy prężnej jest uraz penetrujący (uraz) klatki piersiowej. Może to być uraz kłuty lub postrzał. Uszkodzenie tkanki opłucnej może spowodować zapadnięcie się płuc i wyciek powietrza do przestrzeni opłucnej. Napięcie może narastać i powodować odmę prężną.

Zamknięta odma opłucnowa

Jest to kolejna przyczyna odmy prężnej. Nie będzie otwartego urazu klatki piersiowej, ale tępy uraz mógł spowodować odmę opłucnową i jeśli nie zostanie początkowo zidentyfikowany, może przekształcić się w odmę prężną, np. tępy uraz może spowodować złamanie żebra, złamanie żebra może spowodować uszkodzenie płuc i przedostawanie się powietrza do jamy opłucnej.

Spontaniczna odma opłucnowa

Nawet u pacjentów ze spontaniczną odmą opłucnową może rozwinąć się odma prężna.

Jatrogenne urazy płuc

Odma opłucnowa występująca w wyniku powikłań operacji, leczenia lub badań

Czasami podczas operacji klatki piersiowej chirurg może spowodować przypadkowe obrażenia, np. w wyniku nakłucia żyły podobojczykowej centralnej. Może to spowodować odmę prężną, dlatego chirurg i personel powinni zachować w tej sytuacji czujność.

Wentylacja dodatnim ciśnieniem

Odma prężna może rozwijać się podstępnie, zwłaszcza u pacjentów stosujących wentylację dodatnimi ciśnieniami. Może to nastąpić natychmiast, a czasami po kilku godzinach, dlatego ważne jest monitorowanie parametrów życiowych pacjenta.

  • Nakłucie opłucnej lub biopsja.
  • Biopsja przezoskrzelowa.

Jak powstaje odma prężna?

Kiedy oddychasz, powietrze trafia do płuc, gdzie następuje wymiana tlenu w naczyniach krwionośnych płuc (perfuzja), które transportują natlenioną krew do serca. Następnie podczas wydechu powietrze wychodzi z płuc. Opłucna to dwie błony pokrywające płuca, a przestrzeń pomiędzy opłucną nazywana jest przestrzenią opłucnową. Przestrzeń opłucnowa wypełniona jest płynem. Powietrze normalnie nie przedostaje się do przestrzeni opłucnej.

Jak wspomniano powyżej, odma prężna to postępujące gromadzenie się powietrza w jamie opłucnej. Odma prężna rozwija się, gdy tworzy się „zastawka jednokierunkowa” i następuje wyciek powietrza z płuc lub przez ścianę klatki piersiowej.

Powietrze wtłaczane jest do przestrzeni opłucnej bez możliwości ucieczki, powodując całkowite zapadnięcie chorego płuca. W płucach jest mniej powietrza, które można wymienić na perfuzję. Po zapadnięciu się płuca ciśnienie ma tendencję do ściskania śródpiersia w stronę przeciwną do nienaruszonego płuca. (Śródpiersie to ważne obszary ciała położone pomiędzy płucami. Struktury znajdujące się w tym obszarze obejmują serce, przełyk, tchawicę i duże naczynia krwionośne).

Spowoduje to zmniejszenie powrotu żylnego do serca i zmniejszenie pojemności minutowej serca. Uciskanie zdrowego płuca (normalnego płuca) jeszcze bardziej zmniejszy perfuzję tlenu. Prowadzi to do niestabilności układu oddechowego i krążenia, zwanej odmą prężną, która może nawet skutkować śmiercią, jeśli nie zostanie natychmiast leczona.

Przeczytaj także:

  • Co to jest zapadnięte płuco lub odma opłucnowa: przyczyny, objawy, oznaki, rodzaje
  • Czym jest odma opłucnowa u niemowląt, poznaj jej przyczyny, objawy i leczenie
  • Jak długo trwa rekonwalescencja po odmie opłucnowej?
  • Jak naprawić odmę opłucnową?
  • Co powoduje odmę opłucnową?
  • Co powoduje spontaniczną odmę opłucnową?
  • Co to jest zamknięta odma opłucnowa?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *