Co oznacza krótki odstęp QT?

Co oznacza krótki odstęp QT?

Zespół krótkiego odstępu QT odnosi się do rzadkiego i genetycznego typu nieprawidłowego rytmu serca. Wiemy, że serce jest odpowiedzialne za wytwarzanie aktywności elektrycznej w oparciu o przepływ różnych jonów, takich jak naładowane elektrycznie cząstki składające się z wapnia, sodu, potasu i chlorków, z wnętrza i z komórek serca. Za kontrolę przepływu odpowiadają maleńkie kanały jonowe.

Odstęp QT w tym przypadku odnosi się do odcinka znajdującego się na EKG, tj. elektrokardiogramu przedstawiającego czas wymagany przez odpowiedni układ elektryczny do wyzwolenia impulsu przez dolne komory serca, zwane również komorami, a następnie jego naładowania. Innymi słowy, można to przetłumaczyć jako czas wymagany do skurczu mięśni serca i późniejszej regeneracji.

Jeśli jednak cierpisz na krótki odstęp QT, Twoje serce będzie potrzebowało stosunkowo więcej czasu na regenerację, mimo że kurczy się lub bije w normalnym tempie. Powodem tego jest to, że odstęp QT w tym przypadku staje się stosunkowo krótszy. Inną kluczową różnicą u pacjentów z zespołem krótkiego odstępu QT jest to, że odstęp QT pozostaje niezmieniony ze względu na zmianę dokładnej prędkości bicia serca. U zdrowych osób odstęp QT wydłuża się, gdy uderzenia ciepła stają się wolniejsze i odwrotnie.

Przyczyny krótkiego odstępu QT

Krótki odstęp QT odnosi się do wady wrodzonej, z powodu której występuje ona od urodzenia danego osobnika. Pacjenci dziedziczą problem tylko po matce, tylko po ojcu lub obojgu. Wada powoduje niekorzystny wpływ na różne funkcje pełnione przez kanały jonowe serca, zwaną także kanałopatią.

Objawy krótkiego odstępu QT

Większość pacjentów z krótkim odstępem QT doświadcza następujących typowych objawów:

 • Kołatanie serca lub bicie serca
 • Omdlenie lub omdlenie
 • Migotanie przedsionków
 • Nagła śmierć sercowa

Powikłania związane z krótkim odstępem QT

Ilekroć doświadczysz nieprawidłowej aktywności elektrycznej serca, mięsień sercowy ładuje się i rozładowuje szybciej niż zwykle. Powoduje to trzy różne typy/formy nieprawidłowych rytmów serca, tj

Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków wskazuje, że nieprawidłowe tętno rozpoczyna się w górnej komorze serca, zwanej również przedsionkami. Kilka osób zmagających się z krótkim odstępem QT doświadcza migotania przedsionków od czasu do czasu, podczas gdy inne postrzegają je jako stały problem.

Częstoskurcz komorowy

Częstoskurcz komorowy wskazuje na szybszy, regularny rytm w dolnych komorach serca, czyli komorach.

Migotanie komór

Migotanie komór oznacza szybki i nieprawidłowy rytm serca, który powoduje drżenie lub trzepotanie komór. Problem ten powoduje nawet nagłą śmierć sercową.

Wniosek

W przypadku, gdy krótki odstęp QT prowadzi do migotania przedsionków, może wystąpić wiele innych objawów, takich jak zawroty głowy, duszność, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej i zmęczenie. U kilku osób cierpiących na krótki odstęp QT lub zespół krótkiego QT/SQTS nie występują żadne problemy ani objawy związane z tą chorobą. Należy jednak koniecznie skonsultować się z lekarzem, aby zapewnić sobie regularną opiekę i w ten sposób zapobiec nagłemu zatrzymaniu krążenia lub śmierci sercowej.

Przeczytaj także:

 • Jak poważny jest zespół długiego QT?
 • Czy nabyty długi odstęp QT może zniknąć?
 • Czy zespół długiego QT jest chorobą genetyczną?
 • Jakie są domowe sposoby na zespół długiego QT?
 • Jak długi jest odstęp QTc?
 • Co to jest graniczne wydłużone QTc?
 • Co to jest normalny odstęp QT QTc w EKG?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *