Co może powodować ból przeszywający?

Ból ostry lub przewlekły charakteryzuje się bólem ostrym, palącym, kłującym, przeszywającym i kolkowym. Ostry ból trwa krócej niż 3 do 6 miesięcy. Ból nazywany jest bólem przewlekłym, gdy trwa dłużej niż 6 miesięcy. Ból ostry to przeważnie ból nocyceptywny, który często wynika z podrażnienia receptorów obwodowych i zakończeń nerwowych. Ból przewlekły to przeważnie ból mieszany. Ból mieszany może być bólem nocyceptywnym lub neuropatycznym. Ból neuropatyczny jest spowodowany nieprawidłowościami w przekazywaniu impulsów bólowych w rdzeniu kręgowym i mózgu. Zaburzenia przenoszenia bólu są spowodowane nieprawidłowym wydzielaniem neuroprzekaźników i zmianami w zachowaniu receptorów bólowych neuronów (komórek nerwowych) w rdzeniu kręgowym i mózgu. Ból nocyceptywny definiuje się jako ból ostry, przeszywający i kłujący. Ból neuropatyczny charakteryzujący się paleniem i kłuciem jest często opisywany jako allodynia i przeczulica bólowa. Ból kłujący należy jak najszybciej zbadać. Ból przeszywający często poprzedza sytuacje zagrażające życiu.

Co może powodować ból przeszywający?

Kłujący ból można odczuwać w brzuchu, klatce piersiowej, głowie, plecach, dłoniach, nogach i stawach. Ból, który określa się jako kłujący, może wynikać z różnych schorzeń. Przyjrzyjmy się niektórym powszechnym schorzeniom, które mogą powodować przeszywający ból.

 1. Uraz tkanek miękkich jako przyczyna bólu kłującego

  1. Rana penetrująca – nóż lub rana penetrująca skórę powoduje kłujący ból kończyn, klatki piersiowej i brzucha
  2. Naderwanie mięśni – Naderwania mięśni szyi, pleców i kończyn są często spowodowane kontuzjami sportowymi lub upadkami domowymi. Ból przeszywający w wyniku naderwania mięśni rozprzestrzenia się po plecach, szyi, ramionach lub nogach.
  3. Zerwanie ścięgna – obserwuje się je w rękach i nogach po skręceniu stawu lub urazie sportowym. Osoba może odczuwać ból dłoni i nóg, który jest opisywany jako kłujący w wyniku zerwania ścięgna.
  4. Naderwanie lub zerwanie więzadeł – Naderwanie lub zerwanie więzadeł powoduje ból opisywany jako kłujący z natury w okolicy więzadła i obserwowany w szyi, plecach, ramionach lub nogach.
  5. Kłujący ból rąk i nóg spowodowany zwichnięciem ścięgna – Zwichnięcie ścięgna to oddzielenie ścięgna od jego przyczepu do kości. Zwichnięcie ścięgna powoduje nagły, intensywny, kłujący ból w okolicy zwichniętego ścięgna, często w rękach i nogach.
  6. Kłujący ból rąk i nóg spowodowany zwichnięciem więzadła – więzadło oddziela się od przyczepu do sąsiedniej kości, a takie uszkodzenie powoduje silny, ostry, intensywny ból kłujący. Ból obserwuje się w przypadku uszkodzonych więzadeł rąk i nóg.
  7. Kłujący ból w klatce piersiowej spowodowany odmą opłucnową – Nagłe pęknięcie opłucnej ciemieniowej lub opłucnej trzewnej powoduje odmę opłucnową, która powoduje nagłe powstanie kieszeni powietrznej na zewnątrz płuc i silny kłujący ból w okolicy klatki piersiowej. Taki stan może, ale nie musi, wiązać się z trudnościami w oddychaniu.
 2. Zapalenia, które mogą powodować kłujący ból w żołądku

  1. Ból pęcherzyka żółciowego spowodowany zapaleniem pęcherzyka żółciowego – u pacjentów cierpiących na ból pęcherzyka żółciowego spowodowany zapaleniem pęcherzyka żółciowego obserwuje się kłujący ból w prawej górnej części brzucha.
  2. Kłujący ból brzucha spowodowany zapaleniem wyrostka robaczkowego – osoby cierpiące na zapalenie wyrostka robaczkowego często odczuwają rozdzierający ból brzucha. U osób cierpiących na zapalenie wyrostka robaczkowego obserwuje się kłujący ból w okolicy pępka i w prawym podbrzuszu.
  3. Kłujący ból spowodowany pęknięciem torbieli jajnika – Pęknięcie torbieli jajnika powoduje nagły, intensywny ból kłujący w prawym lub lewym podbrzuszu i miednicy.
 3. Infekcje, które mogą powodować ból przeszywający:

  1. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – Typowe objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych obejmują silny ból głowy i sztywność szyi. Ból opisywany jako kłujący, odczuwany jest w tylnej części szyi.
  2. Zapalenie mózgu – jest to zapalenie mózgu. Kłujący ból głowy jest spowodowany zapaleniem mózgu.
  3. Ropień mózgu – zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (w czaszce) z powodu zmiany zajmującej przestrzeń, które następuje po pobraniu ropnia, powoduje silny kłujący ból głowy lub ból głowy.
  4. Ropień nadtwardówkowy – objawy ropnia nadtwardówkowego kręgosłupa obejmują umiarkowany do silnego ból pleców, który może mieć nagły początek i szybki wzrost intensywności w krótkim czasie. Ropień zewnątrzoponowy rzadko powoduje kłujący ból dolnej części pleców lub szyi.
  5. Ropień zęba – ropień zęba powoduje silny, kłujący ból zębów i dziąseł. Ból często rozprzestrzenia się na kość szczęki lub żuchwy.
 4. Kłujący ból spowodowany wrzodami

  1. Wrzód żołądka – Wrzód błony śluzowej żołądka i dwunastnicy powoduje kłujący ból, który często jest odczuwany w prawej górnej części brzucha i pępku.
  2. Wrzód jamy ustnej – Liczne owrzodzenia jamy ustnej powodują ból podczas żucia i picia soku cytrynowego, określany jako ból kłujący.
 5. Choroby naczyniowe, które mogą powodować kłujący ból

  1. Kłujący ból brzucha spowodowany tętniakiem brzucha – Częściowe pęknięcie tętniaka aorty brzusznej powoduje klasyczny kłujący ból w dolnej części pleców i brzuchu. Objaw może uratować życie, jeśli zostanie zbadany w celu wykluczenia tętniaka. Wczesne badanie i diagnoza mogą zapobiec zagrażającemu życiu pęknięciu tętniaka.
  2. Tętniak mózgu – tętniak mózgu (mózgu) powoduje strzelający ból głowy lub ból opisywany jako kłujący, który często ma charakter pulsacyjny. Wczesna diagnoza może zapobiec pęknięciu tętniaka skutkującemu krwawieniem i powikłaniami zagrażającymi życiu.
  3. Kłujący ból w klatce piersiowej spowodowany tętniakiem klatki piersiowej – tętniak klatki piersiowej dzieli się na typy 1 do 3, w zależności od lokalizacji tętniaka nad aortą piersiową. Tętniak, który powoduje rozwarstwienie aorty, powoduje, że pacjent odczuwa silny, kłujący ból aorty. Taki ból często następuje po powikłaniach zagrażających życiu, takich jak pęknięcie aorty i obfite krwawienie.
 6. Kłujący ból spowodowany nowotworem

  1. Łagodny rak – łagodny rak powiększa się i ostatecznie powoduje ucisk na otaczające narządy. Ucisk na otaczający nerw i splot nerwowy powoduje silny ból o charakterze kłującym, rozprzestrzeniający się głównie wzdłuż nerwu, na który wpływa ucisk.
  2. Rak złośliwy – Rak złośliwy przenika przez otaczające narządy i często powoduje pękanie naczyń krwionośnych, co powoduje przeszywający ból. Podobnie lokalnie rozprzestrzeniający się nowotwór wkracza do otaczającego nerwu i splotu nerwowego, powodując silny kłujący ból nerwu.
  3. Nowotwór złośliwy z przerzutami – Rak z przerzutami rozprzestrzenia się przez odległe kości i tkanki miękkie. Rozprzestrzenianie się na kręgach powoduje ucisk na rdzeń kręgowy i kłujący ból dolnej części nogi.
 7. Kłujący ból rąk, nóg i klatki piersiowej spowodowany złamaniami

  1. Kłujący ból klatki piersiowej spowodowany złamaniem żebra – Kłujący ból klatki piersiowej często wiąże się ze złamaniem żebra. Złamane żebro może być związane z odmą opłucnową lub kieszenią powietrzną na zewnątrz płuca w ścianie klatki piersiowej.
  2. Kłujący ból ramion i nóg spowodowany złamaniem – Kłujący ból ramion i nóg jest spowodowany złamaniem jednej z kończyn. Złamanie jest spowodowane kontuzją sportową, upadkiem w domu, wypadkiem samochodowym lub urazem przy pracy.
 8. Przeszywający ból stawów spowodowany zwichnięciem stawu

  1. Nagły, silny kłujący ból stawów — zwichnięcie powoduje nagły, intensywny kłujący ból w zwichniętym stawie, po którym następuje obrzęk i deformacja stawów. Najczęściej zwichniętymi stawami są bark i łokieć.
 9. Uszkodzenia nerwów powodujące przeszywający ból

  1. Neuralgia popółpaścowa – półpasiec lub półpasiec to wirusowa choroba zapalna, która atakuje głównie komórki nerwowe rdzenia kręgowego. Półpasiec powoduje silny ból nerwu strzelającego, zwany nerwobólem popółpaścowym. Neuralgię popółpaścową obserwuje się w nerwie trójdzielnym, międzyżebrowym (nerw rdzeniowy piersiowy), szyjnym i lędźwiowym. Ból nerwobólowy nerwu trójdzielnego po przebyciu opryszczki rozprzestrzenia się po jednej stronie twarzy. Neuralgię międzyżebrową obserwuje się nad ścianą klatki piersiowej pod żebrami. W okolicy rąk i nóg obserwuje się kłujący ból w odcinku szyjnym i lędźwiowym w przebiegu neuralgii popółpaścowej.
  2. Ból przeszywający korzeniowy – przepuklina dysku lub wybrzuszony dysk powoduje ucisk na nerw rdzeniowy, powodując kłujący ból wzdłuż nerwu, zwany bólem korzeniowym. Większość bólów korzeniowych ma charakter kłujący. Ból korzeniowy odcinka szyjnego obserwuje się wzdłuż ramienia, ból korzeniowy klatki piersiowej rozprzestrzenia się wzdłuż ściany klatki piersiowej pod żebrami, a ból korzeniowy odcinka lędźwiowego rozprzestrzenia się wzdłuż nerwów nogi.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *