Ból głowy spowodowany kaszlem (manewr Valsalvy)

Diagnozę stawia się dopiero po wykluczeniu poważniejszych przyczyn

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *