10 możliwych przyczyn niewyraźnego widzenia (nagłego lub stopniowego)

Wielu z nas przywiązuje większą wagę do naszego zmysłu wzroku niż do innych zmysłów, takich jak węch czy smak. A pierwsza oznaka zaburzeń widzenia wywołuje niepokój i stres. Ale problemy ze wzrokiem nie są rzadkością we współczesnym świecie. Wady refrakcji, takie jak krótkowzroczność, są obecnie powszechne i można je łatwo skorygować. Jest mało prawdopodobne, aby nawet w dłuższej perspektywie doprowadziła do poważnych zaburzeń widzenia. Jednak nie każde zaburzenie widzenia można tak łatwo wyleczyć. Czasami niewyraźne widzenie jest wczesnym objawem poważniejszej choroby oczu, która może ostatecznie doprowadzić do ślepoty.

Zmęczenie oczu

Zmęczenie oczu jest prawdopodobnie jedną z najczęstszych przyczyn niewyraźnego widzenia. Przy powszechnym korzystaniu z komputerów, długich godzinach oglądania telewizji i graniu w gry wideo zmęczenie oczu jest obecnie coraz częściej obserwowane. Ale może się to również zdarzyć podczas czytania przez długie godziny, wpatrywania się w jakiś nieruchomy przedmiot przez pewien czas lub wykonywania dobrej pracy przy słabym oświetleniu. Nawet ekspozycja na jasne światło, takie jak światło słoneczne, może powodować zmęczenie oczu. Częstymi objawami są tępy ból, łzawiące i zaczerwienione oczy oraz uczucie zmęczenia w oczach i powiekach. Rozmycie widzenia jest bardziej prawdopodobne w przypadku silniejszego zmęczenia oczu. Zwykle jest to krótkotrwałe i kilka godzin odpoczynku dla oka.

Błędy refrakcji

Wady refrakcji oka są najczęstszymi problemami ze wzrokiem. Niewyraźne widzenie jest najwcześniejszym i zwykle jedynym stałym objawem. Wada refrakcji oznacza po prostu, że oko nie może ugiąć promieni świetlnych w normalny sposób. Dlatego wyraźnego obrazu nie można ustawić na światłoczułym obszarze gałki ocznej. Można go łatwo wyleczyć za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych, a obecnie chirurgia refrakcyjna oka, taka jak LASIK i PRK, może całkowicie wyeliminować te problemy. Główne wady refrakcji to krótkowzroczność (krótkowzroczność), nadwzroczność (dalekowzroczność), starczowzroczność (związana z wiekiem) i astygmatyzm . Zamglenie widzenia jest zwykle stopniowe we wszystkich tych warunkach.

zaćma

Zaćma to kolejny stosunkowo powszechny problem z oczami. Znakiem rozpoznawczym jest zamglone widzenie, ale występuje również rozmycie. Zaćma to miejsce, w którym normalnie przezroczysta soczewka oka staje się mętna i odbarwiona. Jest to zjawisko stopniowe. Zmętnienie utrudnia przejście światła przez soczewkę. Zaćma to problem głównie osób starszych. Istnieją jednak różne rodzaje zaćmy, a niektóre z nich mogą występować nawet od urodzenia. Oprócz zmian związanych z wiekiem zaćma może być spowodowana urazem oka, czynnikami związanymi ze stylem życia (palenie papierosów, spożywanie alkoholu, złe odżywianie i nadmierna ekspozycja na światło słoneczne), infekcjami oraz chorobami ogólnoustrojowymi, takimi jak cukrzyca.

Jaskra

Jaskra to kolejny problem z oczami, który jest stosunkowo powszechny. Istnieje kilka różnych rodzajów jaskry, ale wiąże się ona głównie ze wzrostem ciśnienia w oku (ciśnienie wewnątrzgałkowe). Powoduje to uszkodzenie nerwu wzrokowego, który przenosi sygnały z oka do mózgu. Zwykle zmiany w widzeniu są stopniowe i postępujące, ale czasami mogą być przerywane. Ból oka jest kolejnym częstym objawem jaskry, który odróżnia ją od wyżej wymienionych chorób oczu. Jaskra jest również bardziej prawdopodobna u osób starszych, ale może również wystąpić w przypadku urazu oka, cukrzycy, nowotworów, przewlekłego stosowania kortykosteroidów, niektórych zaburzeń ogólnoustrojowych i problemów z oczami, takich jak zapalenie błony naczyniowej oka.

Problemy z nerwami i mózgiem

Sygnały generowane w oku, gdy światło pada na siatkówkę, są przenoszone przez nerw wzrokowy do mózgu. Tutaj mózg rozszyfrowuje te sygnały i tworzy obrazy, które postrzegamy jako wizję. Problemy z nerwem wzrokowym i/lub mózgiem mogą zatem powodować problemy ze wzrokiem, nawet jeśli oko jest poza tym zdrowe. Ucisk nerwu wzrokowego lub zapalenie nerwu ( zapalenie nerwu wzrokowego ) to tylko niektóre z możliwych przyczyn. Zwykle jest stopniowy. Choroby związane z mózgiem mogą również powodować zaburzenia widzenia. Urazowe uszkodzenie mózgu , guzy mózgu lub udar to tylko niektóre możliwości. W przypadku urazu i udaru zaburzenia widzenia są zwykle nagłe, podczas gdy w przypadku guzów na ogół mają charakter bardziej stopniowy.

Problemy z siatkówką

Siatkówka jest najbardziej wewnętrzną warstwą ściany oka. Jest obciążony receptorami światłoczułymi. Po stymulacji światłem receptory te wytwarzają sygnały elektryczne, które przemieszczają się jako impulsy nerwowe do mózgu. Problemy z siatkówką będą odczuwane jako problemy ze wzrokiem. Częstym problemem z siatkówką, który często występuje po uderzeniu w głowę, jest odwarstwienie siatkówki . Tutaj warstwa siatkówki odrywa się od leżących poniżej warstw, które normalnie zaopatrują ją w krew. Barwnikowe zwyrodnienie siatkówki jest kolejnym problemem siatkówki, ale raczej rzadkim. Jest to zaburzenie dziedziczne, w którym występuje nieprawidłowość receptorów światłoczułych i ciemnych złogów w warstwie siatkówki. Często kończy się to ślepotą.

Zwyrodnienie plamki żółtej

Zapytaj lekarza online już teraz!

Zwyrodnienie plamki żółtej to kolejny problem siatkówki, który warto rozważyć samodzielnie. Plamka żółta znajduje się w centrum siatkówki. W centrum plamki znajduje się dołek, który odpowiada za najczystsze widzenie. Istnieją dwa rodzaje zwyrodnienia plamki żółtej – suche i wysiękowe. Oba są przewlekłymi chorobami oczu. Suche zwyrodnienie plamki żółtej występuje wtedy, gdy następuje pogorszenie tkanki plamki żółtej. Mokre zwyrodnienie plamki żółtej polega na tym, że płyn i krew z naczyń w okolicy wycieka do tkanki plamki żółtej. Widzenie centralne stopniowo się pogarsza, aw polu widzenia mogą pojawiać się wyraźnie zaznaczone rozmyte plamy. Oba typy mają tendencję do pogarszania się z czasem, przy czym mokra odmiana zaczyna się nagle i szybko się pogarsza.

Zapalenie błony naczyniowej oka i tęczówki

Błona naczyniowa jest środkową warstwą oka. Tęczówka to pigmentowana część oka wokół źrenic, która jest częścią błony naczyniowej oka. Kiedy te struktury są w stanie zapalnym, nazywa się to odpowiednio zapaleniem błony naczyniowej oka i zapaleniem tęczówki. Zapalenie może być spowodowane infekcją, urazem lub pewnymi stanami ogólnoustrojowymi, takimi jak zaburzenia autoimmunologiczne. Niewyraźne widzenie jest częstym objawem i zwykle występuje pewien stopień dyskomfortu, a nawet ból oka. Stany te mogą być ostre, gdy objawy są intensywne i rozwijają się nagle, lub przewlekłe, gdy utrzymują się przez długi czas.

Bóle głowy i migreny

Niewyraźne widzenie jest częstym objawem silnych bólów głowy i migren. Jednak bóle głowy mogą czasami nie być przyczyną niewyraźnego widzenia. Raczej zarówno zaburzenia widzenia, jak i ból głowy mogą mieć tę samą przyczynę, jak zmęczenie oczu. W niektórych przypadkach nie ma wyjaśnienia rozmycia z bólem głowy, chociaż zwykle jest on łagodny i krótkotrwały. Niewyraźne widzenie jest powszechne w przypadku migreny. Czasami może poprzedzać pojawienie się rzeczywistego bólu głowy i tutaj rozmycie jest częścią aury. Ale nie wszystkie migreny są poprzedzone aurą.

Zatrucia i toksyny

Niektóre chemikalia mogą powodować rozmycie widzenia. Powszechne toksyny, takie jak alkohol, mogą powodować niewyraźne widzenie, szczególnie w przypadku spożycia w nadmiarze lub zatrucia alkoholem . Zwykle rozmycie ustępuje, gdy alkohol jest metabolizowany i usuwany z objawu. Ale niewyraźne widzenie może być również oznaką poważniejszego zatrucia i narażenia na toksyny. Mogą temu towarzyszyć inne objawy, takie jak nudności i wymioty. Czasami niewyraźne widzenie może zakończyć się ślepotą, która może być trwała, nawet jeśli zatrucie zostanie skutecznie wyleczone i osoba nie umrze. Na przykład niewyraźne widzenie, a nawet ślepota mogą wystąpić po wypiciu dużych ilości metanolu, innego rodzaju alkoholu.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *